Kursoversikt

Mai

9.

MAI

HMS - internkontroll i boligselskaper

Tirsdag 9. mai 2017 kl. 17:00 - 21:00

På kurset gjennomfører vi en vernerunde i et utvalgt boligselskap i Oslo området og gir en innføring i hvordan HMS-arbeidet bør drives i boligselskaper.

Les mer / Påmelding

11.

MAI

Grunnleggende PowerPoint

Torsdag 11. mai 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset grunnleggende PowerPoint er for deg som har lyst å lage gode presentasjoner og bli kjent med mulighetene i PowerPoint.

Les mer / Påmelding

22.

MAI

Vestfold: Nyttige arbeidsverktøy for styret

Mandag 22. mai 2017 kl. 17:00 - 20:30

Vi setter fokus på forenkling av din hverdag. Vi ser på nyttige verktøy på Styrerommet.net, HMSmodulen, Herborvi med mer.

Les mer / Påmelding

22.

MAI

Bryne: Styrearbeid i boligselskaper

Mandag 22. mai 2017 kl. 18:00 - 21:00

Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

Les mer / Påmelding

23.

MAI

HMSmodulen på Styrerommet.net

Tirsdag 23. mai 2017 kl. 17:00 - 20:00

HMSmodulen er en elektonisk HMS løsning utviklet av OBOS. På kurset lærer du hvordan HMSmodulen kan brukes som et praktisk verktøy til hjelp i organiseringen av HMS-arbeidet.

Les mer / Påmelding

23.

MAI

Innlandet: Nyttige arbeidsverktøy for styret

Tirsdag 23. mai 2017 kl. 17:00 - 20:00

Vi setter fokus på forenkling av din hverdag. Vi ser på nyttige verktøy på Styrerommet.net, HMSmodulen, Herborvi med mer.

Les mer / Påmelding

23.

MAI

Østfold: Styrearbeid i boligselskap

Tirsdag 23. mai 2017 kl. 17:30 - 21:00

Målet med kurset er å gi styremedlemmer en overordnet forståelse av forvaltningsarbeid samt få en innføring i styrets ansvar.

Les mer / Påmelding

23.

MAI

Bryne: Styrerommet.net og HMSmodulen

Tirsdag 23. mai 2017 kl. 18:00 - 21:00

Boligselskaper som er forvaltet av OBOS har tilgang til nettløsningen Styrerommet. Dette kurset gir en oversikt over de viktigste funksjonene og viser hvordan løsningen hjelper deg i styrearbeidet. HMSmodulen hjelper til med å organisere HMS-arbeidet.

Les mer / Påmelding

29.

MAI

Stavanger: Styrearbeid i boligselskaper

Mandag 29. mai 2017 kl. 18:00 - 21:00

Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

Les mer / Påmelding

30.

MAI

Forsikring

Tirsdag 30. mai 2017 kl. 17:00 - 20:00

Forsikring oppleves av mange som et komplisert område, og vi erfarer at det er en rekke spørsmål knyttet til dette. Dette kurset er for de som ønsker å oppdatere seg på forsikringsfeltet.

Les mer / Påmelding

30.

MAI

Stavanger: Styrerommet.net og HMSmodulen

Tirsdag 30. mai 2017 kl. 18:00 - 21:00

Boligselskaper som er forvaltet av OBOS har tilgang til nettløsningen Styrerommet. Dette kurset gir en oversikt over de viktigste funksjonene og viser hvordan løsningen hjelper deg i styrearbeidet. HMSmodulen hjelper til med å organisere HMS-arbeidet.

Les mer / Påmelding

Juni

1.

JUN

Styrerommet.net

Torsdag 1. jun 2017 kl. 17:00 - 20:00

Boligselskaper som er forvaltet av OBOS har tilgang til nettløsningen Styrerommet. Dette kurset gir en oversikt over de viktigste funksjonene og viser hvordan løsningen hjelper deg i styrearbeidet.

Les mer / Påmelding

6.

JUN

Økonomi i boligselskaper

Tirsdag 6. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset gir deg grunnleggende forståelse av budsjettet, regnskapet og årsoppgjøret. Du får også en gjennomgang av resultat- og balanseregnskapet.

Les mer / Påmelding

7.

JUN

Stor-Bergen: Styrerommet.net

Onsdag 7. jun 2017 kl. 17:00 - 20:00

Dette kurset gir en oversikt over de viktigste funksjonene på Styrerommet.net og viser hvordan løsningene hjelper deg i styrearbeidet.

Les mer / Påmelding

8.

JUN

Nordvest: Nyttige arbeidsverktøy for styret

Torsdag 8. jun 2017 kl. 17:00 - 20:00

Vi setter fokus på forenkling av din hverdag. Vi ser på nyttige verktøy på Styrerommet.net, HMSmodulen, Herborvi med mer.

Les mer / Påmelding

8.

JUN

Styrearbeid i boligsameier

Torsdag 8. jun 2017 kl. 17:00 - 20:00

Kursetskal gi tillitsvalgte i sameier en grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det enklere å fatte gode og riktige beslutninger.

Les mer / Påmelding

12.

JUN

Innlandet: Styrearbeid i boligselskap

Mandag 12. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Målet med kurset er å gi deltagerne en overordnet forståelse av forvaltningsarbeid. I tillegg ønsker vi å bidra til at styremedlemmene blir i stand til å delta aktivt i diskusjoner og beslutningsprosesser.

Les mer / Påmelding

14.

JUN

Styrearbeid i borettslag

Onsdag 14. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset skal gi tillitsvalgte i borettslag en grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det enklere å fatte gode og riktige beslutninger.

Les mer / Påmelding

15.

JUN

Herborvi.no - hjemmesideløsning for boligselskap

Torsdag 15. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset forholder seg til løsningen Herborvi.no og er praktisk lagt opp, slik at funksjonene i verktøyet blir gjennomgått. Målet er at du skal kunne gå hjem å lage en hjemmeside etter endt kurs.

Les mer / Påmelding