Hopp til innhold

Tidligere webinarer

Her finner du webinarer som OBOS Eiendomsforvaltning har holdt tidligere.

Introduksjon til Styrerommet

Styrerommet.no gjør det enkelt å håndtere økonomi, gjennomføre HMS og avholde styre- og årsmøter. I dette webinaret tar vi en grunnleggende gjennomgang av innholdet.

Digitale årsmøter på Styrerommet

På Styrerommet.no kan du avholde digitale årsmøter for boligselskaper. Vi tar en gjennomgang av hvordan man setter opp og gjennomfører et digitalt årsmøte.

Temakurs: Styremøter på Styrerommet

Styrerommet.no gjør det enkelt å avholde styremøter. I dette webinaret ser vi på hvordan du kan bruke styremøtemodulen på Styrerommet.no.

Temakurs: Beboere og boliger på Styrerommet

I dette webinaret får du vite mer om hvordan du kan finne og sende informasjon til ulike boliger eller beboergrupper.

Temakurs: Økonomi, fakturahåndtering og utlegg

I dette webinaret setter vi fokus på økonomidelen av Styrerommet.no. Vi viser utleggsfunksjonen og behandling av faktura.

Temakurs: Vedlikehold og bærekraft på Styrerommet

Vi går gjennom den nye modulen for vedlikehold og bærekraft (FDV-modulen) på Styrerommet.no

Bærekraftsmodulen på Styrerommet

Bærekraftig vedlikehold blir viktigere og viktigere og har stor innvirkning på selskapets økonomi. På webinaret viser vi hvordan den nye bærekraftskartleggingen fungerer og hvordan dere kan lage en bærekraftsrapport som f. eks kan brukes hvis dere skal søke om grønne lån når dere skal i gang med vedlikehold og rehabilitering.

Introduksjon til Vibbo

Vibbo er en tjeneste fra OBOS som gjør det enkelt å samle alt beboerne trenger å vite om borettslaget eller sameiet på ett sted. I dette webinaret viser vi hvordan dere kan komme i gang med bruken av Vibbo.

Temakurs: Meldinger på Vibbo

Meldinger på Vibbo gjør det enkelt for styret å kommunisere med hver enkelt beboer, og reduserer behovet for e-post og SMS. I dette webinaret ser vi på hvordan du kan bruke "meldinger" på Vibbo på best mulig måte.

Temakurs: Administrer beboere på Vibbo

Her ser vi nærmere på hvordan dere kan administrere og holde oversikt over beboerne deres på Vibbo.

Temakurs: Åpen side og beboers Vibbo

I dette webinaret viser vi hva beboerne kan se og gjøre på Vibbo. Vi viser også mulighetene på den åpne siden.

Introduksjon til Styrerommet og Vibbo

Dette et et nybegynnerkurs. Vi går gjennom de viktigste funksjonene i Styrerommet og Vibbo, nok til at man kommer i gang.

Videregående kurs i Styrerommet og Vibbo

Styrerommet og Vibbo utvikles hele tiden. I dette webinaret vil du få tips til smarte funksjoner du kanskje ikke kjente til. Vi vil også vise deg nye muligheter som kan gjøre styrehverdagen enklere.

Bruk Styrerommet og Vibbo enda smartere

På dette webinaret forteller vi om nyheter og gir deg nyttige tips og triks i Styrerommet og Vibbo. Passer best for deg som har brukt løsningene en stund.

Temakurs: Økonomi på Styrerommet

Blant styrets viktigste lovpålagte oppgaver er å forvalte selskapets økonomi. På dette webinaret setter vi fokus på økonomidelen av Styrerommet.

Temakurs: Hvordan kommunisere med beboere som ikke er digitale?

I dette webinaret har vi utelukkende fokus på hvordan styret enklest mulig kan kommunisere både med de digitale og de analoge beboerne sine.

Temakurs: Filer og dokumenter, leverandører og avtaler

På dette webinaret ser vi på funksjonene som ligger i modulene "filer og dokumenter og "leverandører og avtaler".

OBOS-nøkkel

Med OBOS-nøkkel kan du bruke mobilen som nøkkel. På dette webinaret vil du få en grundig innføring i OBOS-nøkkel.

Dagens energitilstand og forbedringspotensiale i bygg

Hva betyr egentlig EU sitt nye bygningsenergidirektiv og hvordan bør boligselskaper planlegge rundt dette?

Vedlikehold- og bærekraftsmodulen på Styrerommet

I vedlikehold- og bærekraftmodulen på Styrerommet kan styret enkelt holde oversikt over byggets tilstand, og samtidig planlegge for framtidig vedlikehold og tiltak. På dette webinaret får du et innblikk i hvorfor dere bør ta i bruk vedlikehold- og bærekraftmodulen. Du får også tips og triks til hvordan modulen enkelt kan brukes.

Utemiljø

Uteområder og grøntanlegg har en viktig funksjon som sosiale møtesteder, og som trygge og trivelige steder for beboere og brukere i alle aldre. OBOS Prosjekt og vår samarbeidspartner LOG gir eksempler på ulike løsninger for utemiljø.