Hopp til innhold

Forprosjekter

Større vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver er store økonomiske løft for et boligselskap. God planlegging er essensielt for å lykkes. Dette kan vi hjelpe dere med!

Det er mange ting man må ta hensyn til i forkant av et større prosjekt. Det kan dreie seg om farge- og materialvalg, men viktigst av alt: å finne den løsningen som er best innenfor budsjettet.

Et forprosjekt, skisseprosjekt eller en kostnadsrapport er et viktig hjelpemiddel når beslutninger om veien videre skal tas.

Vi utreder muligheter i forbindelse med energi- og etterisolering, fasader, balkonger, inngangspartier, våtrom, varmeanlegg, ventilasjon, loft, ombygging, påbygging, heis og uteområder – for å nevne noe.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Å foreta eventuelle detaljundersøkelser
  • Å utrede alternative løsninger for de aktuelle bygningsdelene
  • Sammensettingen av alternative tiltak
  • Uttegning av arkitektskisser og beregning av tiltak
  • Mengde- og kostnadsberegning av de ulike alternativene
  • Å utarbeide en likviditetsanalyse
  • Å beregne konsekvensene for fellesutgiftene
  • Å bistå med presentasjon av prosjektet på beboermøter, sameiermøter og generalforsamlinger

Kartleggingsstøtte: En unik mulighet for boligselskapet

Gode energitiltak i eksisterende bygg kan spare boligselskapet for store driftsutgifter. En helt ny støtteordning skal få fart på kartleggingen av mulighetene, og OBOS Prosjekt bistår gjerne med gjennomføringen.

Last ned PDF

Stort eller lite prosjekt?

Har boligselskapet deres behov for hjelp til planlegging? Eller har dere allerede planlagt nye prosjekter? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.