Hopp til innhold

Inneklima og ventilasjon

God ventilasjon er en forutsetning for et godt inneklima, og mange av våre kunder er opptatt av energibesparende løsninger. Vi kan hjelpe dere med å se på mulighetene for en balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Våre erfarne fagfolk sikrer dere gode tekniske løsninger og et godt prosjekt – enten dere ønsker å bevare eller forbedre anlegget dere har i dag, eller bygge noe nytt.

Vi hjelper dere med å kartlegge den eksisterende ventilasjonen og ser på mulighetene som finnes i bygget. Ønsker dere overgang til mekanisk ventilasjon med eller uten varmegjenvinning, tar vi gjerne oppgaven.

Vi kan hjelpe dere med:

Befaringer, tilstandsvurdering, kartlegging og målinger for å avklare:

  • Muggsopp, svertesopp og hussopp
  • Fukt og kondens
  • Termografering og avdekking av varmetap
  • Luftmålinger
  • Støymåling
  • Radonmålinger
  • Asbest
  • Miljøkartlegging

Styret i boligselskapet har ansvar for ventilasjonsanlegget

Et dårlig inneklima kan påføre beboerne store helseskader. – Vi må lære oss å bruke boligen riktig, sier inneklimarådgiver Geir Iver Tvedt i OBOS Prosjekt AS. Les mer i brosjyren vår.

Last ned PDF

Stort eller lite prosjekt?

Har boligselskapet deres behov for hjelp til planlegging? Eller har dere allerede planlagt nye prosjekter? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.