Hopp til innhold

VVS og våtrom

VVS er en samlebetegnelse for fagområdene varme, ventilasjon og sanitær. Vi har mange års erfaring og stor kompetanse innenfor disse fagområdene.

Vi kan hjelpe dere med befaringer, tilstandsvurderinger og forprosjekter for alle typer utfordringer knyttet til vann, varme- og sanitæranlegg. Etter at vi er ferdig med utredningen legger vi frem anbefalinger for ulike løsninger med tanke på både det tekniske og det økonomiske.

Vi kan hjelpe dere med:

  • VVS-teknisk rådgivning angående bruk, levetider, løsninger, svakheter og fordeler for alle type prosjekter
  • Prosjektgranskning med tanke på prosjektering og gjennomføring av nybygg og ombygging
  • Befaringer, våtromsjekk, tilstandsvurderinger og forprosjekter
  • Å bistå på informasjonsmøter og generalforsamlinger
  • Utarbeidelse av tilbudsforespørsel med prosjektering
  • Kontrahering av entreprenør, som innebærer avklaringer og utarbeidelse av kontrakter
  • Prosjektadministrasjon med prosjekt- og byggeledelse
  • Å følge opp arbeiderne på byggeplassen gjennom befaringer, byggemøter, kvalitetskontroll og økonomioppfølging
  • Å utføre obligatorisk, uavhengig kontroll

Les mer om VVS og våtrom

Stort eller lite prosjekt?

Har boligselskapet deres behov for hjelp til planlegging? Eller har dere allerede planlagt nye prosjekter? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.