Hopp til innhold

Rådgivningsmøte

Vi bistår med å vurdere tilstanden, prioritere vedlikeholdstiltak og definere neste steg i arbeidet. Ved å delta i et digitalt rådgivningsmøte, får dere en enkel tilgang til spesialisert veiledning.

Denne tjenesten er egnet ved styreskifte, for de som har en vedlikeholdsplan som er noen år gammel, eller for de som har kjøpt en vedlikeholdsplan fra andre aktører.

Slik fungerer rådgivningsmøter

Forberedelse

Prosjektlederen vil få tilgang til eventuelle rapporter som dere har mottatt i den siste tiden. Dette kan inkludere tilstandsvurderinger, skaderapporter, vedlikeholdsplaner eller notater med offentlige pålegg. Prosjektlederen vil gjennomgå disse rapportene på et overordnet nivå før rådgivningsmøtet.

Spørreskjema

Boligselskapet vil få tilsendt en lenke til et nettbasert spørreskjema der man blir bedt om å svare på vanlige spørsmål og problemstillinger som oppstår i bruksfasen. Formålet er å samle inn informasjon om de typiske utfordringene mange opplever.

Gjennomføring av rådgivningsmøtet

Møtes holdes digitalt på Teams innenfor normal arbeidstid og er begrenset til å vare 1–2 timer.

Oppsummering

I etterkant av møtet sender vi en oppsummerende e-post med relevante tips og en kortfattet beskrivelse av det som ble diskutert i møtet.

Stort eller lite prosjekt?

Har boligselskapet deres behov for hjelp til planlegging? Eller har dere allerede planlagt nye prosjekter? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.