Hopp til innhold

Vedlikeholdsplanlegging

Ved å ha en vedlikeholdsplan og følge en systematisk vedlikeholdsprosess, blir det enklere å ta beslutninger om hvilke tiltak som er både økonomisk lønnsomme og bærekraftige. Dette bidrar til å opprettholde og forbedre kvaliteten på eiendommen.

En vedlikeholdsplan som er skreddersydd for boligselskapet vil være en nyttig retningslinje for å bestemme hvilke tiltak som bør prioriteres, budsjetteres og planlegges for fremtiden. Vedlikeholdsplanen blir utarbeidet basert på en grundig vurdering av tilstanden til viktige deler av bygningene og utendørsområdet. Dette hjelper styret med å ha en oversikt over hvilke områder som krever oppmerksomhet og ressurser for å sikre at eiendommen forblir i god stand.

For kunder som benytter Styrerommet leverer vi en digital vedlikeholdsplan.

Slik lager vi vedlikeholdsplan for dere

Forberedelse

Boligselskapet vil få tilsendt en lenke til et nettbasert spørreskjema der man blir bedt om å svare på vanlige spørsmål og problemstillinger som oppstår i bruksfasen. Formålet er å samle inn informasjon om de typiske utfordringene mange opplever.

Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet går prosjektleder gjennom spørreskjemaet sammen med representanter fra boligselskapet.

Befaring

Det gjennomføres kontroll av fellesanleggene i boligselskapet. Dette innebærer visuell inspeksjon fra bakkeplan, eventuelt med undersøkelser som berøring og enkle målinger.

Utarbeidelse av rapport

Rapporten tar for seg avtalene knyttet til daglig drift, vurderer tilstanden og utarbeider en tiltaksplan for de kommende 5 årene. I tillegg blir det også utarbeidet en foreløpig plan for større prosjekter de neste 30 årene, som bør tas i betraktning ved budsjettering.

Rapporten dekker følgende hovedkategorier: Utvendig og innvendig bygningsvedlikehold, VVS (varme, ventilasjon og sanitær), elektroinstallasjoner, telekommunikasjon og automatisering, heiser, uteområder og brannsikkerhet.

Presentasjon

Den ferdige rapporten blir gjennomgått i sin helhet med styret. Vi har erfart at denne gjennomgangen forenkler forståelsen av rapportens innhold og gir et bedre grunnlag for å fortsette vedlikeholdsarbeidet. Presentasjonen holdes digitalt på Teams.

Stort eller lite prosjekt?

Har boligselskapet deres behov for hjelp til planlegging? Eller har dere allerede planlagt nye prosjekter? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.