Hopp til innhold
Hånd som skriver med penn på papir

Forsikring

I OBOS har vi dedikerte ressurser på forsikring. Vi bistår styrene med skadebehandling og sikrer våre kunder god pris og forsikringsvilkår gjennom våre samarbeidspartnere If, Gjensidige og Tryg.

Tjenesten er inkludert i vår leveranse når forsikring er formidlet gjennom en av våre samarbeidspartnere.

Vi er rådgiver for styret i forsikringsspørsmål og boligselskapets representant overfor forsikringsselskapet.

Forsikringsavtalene som formidles via OBOS inneholder ordinært

 • Forsikring av boligselskapets bygningsmasse
 • Innbo- og løsøreforsikring for fellesinventar
 • Rettshjelpsforsikring
 • Styreansvarsforsikring
 • Arbeidsmaskinforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
 • Dugnadsforsikring
 • Påbudsforsikring
 • Skadedyrforsikring

Dekningen kan avvike hos samarbeidspartnerne.

Bygningsforsikring via OBOS

Vi avlaster

Vi avlaster styret i forsikringssaker, fra melding av skade til saken er avsluttet.

Illustrasjon av en mann som får ideer og tenker på budsjett.

Tidsbesparende

Styret sparer tid på forsikringsarbeid.

Full oversikt

Styret har full oversikt og status over pågående og avsluttede saker på Styrerommet.no.

Enkel skadeinnmelding

Nye skader kan enkelt meldes digitalt på Styrerommet.no.

Illustrasjon med to hender rundt et hus

Gunstige betingelser

Forsikringsavdelingens samarbeid med forsikringsselskapene gir gode vilkår og gunstige priser.

Illustrasjon av kalkulator og penger på papirark

Alt på ett sted

Styret finner informasjon om sine forsikringer og forsikringsdokumenter på Styrerommet.no.

Skadehåndtering

Når en skade oppstår, skal den meldes til forsikringsavdelingen. All korrespondanse til styret i forbindelse med behandling av saker blir sendt via oss, og status i skader kan følges på Styrerommet.no.

Styret kan melde inn skader på Styrerommet.no under menyvalget «Forsikring».

Styret kan også melde inn skader per e-post eller telefon (22868398), og må da oppgi følgende informasjon:

 • Boligsselskapets navn og nummer
 • Hvor skaden har skjedd
 • Når skaden oppstod
 • Leilighet(er)/fellesareal som er skadet - beboeres navn, adresse og telefonnummer
 • Er det foretatt skadebegrensning eller foreløpig utbedring? I så fall av hvem?
 • Ved innbrudd eller hærverk: er politiet varslet og eventuelt anmeldelsesnummer?

Forebyggende vedlikehold

Forebygging av skader påvirker prisen på bygningsforsikringen. Vedlikehold og HMS er to hovedelementer i det å forebygge skader. Vi oppfordrer styret til å lese magasinet Bolig & Miljø og deres nyhetsbrev for tips for skadeforebyggende tiltak. Arbeider styret systematisk og kontinuerlig med disse områdene, vil boligselskapet på lang sikt kunne bidra til å redusere forsikringsskader. Løpende informasjon til forsikringsavdelingen om bygningsmasse, areal, planlagt og gjennomført rehabilitering og vedlikeholdsarbeid kan bidra til lavere forsikringspremie.

Boligselskapets skadesituasjon/skadehistorikk er en sentral faktor når forsikringsselskapet vurderer prisen på forsikring. Vi ser at boligselskap med lave forsikringsutbetalinger og få forsikringsskader, får gunstigere forsikringspremie enn selskap med høye utbetalinger og mange skader.

Jevnlig vedlikehold er en forutsetning for å bevare bygningens verdi. Å se til at vedlikehold blir gjennomført er en av de viktigste oppgavene til styret i et boligselskap. Da hjelper det å ha en god plan! OBOS Prosjekt kan kontaktes ved behov for vedlikeholdsplan.