Hopp til innhold

Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe mer om OBOS-nøkkel? Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene.

Spørsmål og svar

OBOS-nøkkel gjør det mulig for beboere å bruke mobiltelefon til å åpne hovedinngangsdøren, og dele nøkler med familien, venner og andre. 

Digitale nøkler er personlig, lett å dele og lett å slette. De kan også være tidsbegrenset om ønskelig.

Unloc er vår teknologipartner, og står bak appen med samme navn. Det er gjennom Unloc-appen beboerne kan benytte seg av OBOS-nøkkel, og åpne, låse og dele tilgang til dører.

Digitale nøkler har en rekke fordeler. Til daglig er det mange som trenger nøkkel til oppgangen. Hjemmetjenesten, avisbudet, vaktmesteren og mange andre som vi stoler på. Istedenfor å dele ut nøkkelkopier til alle som skal inn, kan en elektronisk dørlås åpnes med en app fra mobiltelefonen.

Digitale nøkler er personlig, lett å dele og lett å slette. Beboere slipper å lete etter og miste nøkler. Styret får bedre oversikt og slipper arbeid med bestilling av nye nøkler. Digitale nøkler vil lette hverdagen til både beboere og styret når det gjelder nøkkelhåndtering og låseadministrasjon.  

Nei. Løsningen innebærer montering av en liten skjult styringsmodul inn i callinganlegget og dermed må ingenting byttes i døren inn til oppgangen. 

OBOS-nøkkel passer alle dører som er tilkoblet strøm og vil dermed passe det fleste boligblokker. I noen tilfeller vil det kunne bli oppsatt behov for tilpasninger. I så fall vil boligselskapet få beskjed om dette og vurdere om det er ønskelig. 

Ja, absolutt. De som ønsker å bruke fysiske nøkler kan gjøre det. 

Alle mobiltelefoner med Bluetooth-funksjonalitet kan benyttes. De fleste smarttelefoner har det.

OBOS-nøkkel kan benyttes av beboere og tjenesteleverandører som leverer pakker, varer og tjenester til beboere i bygget. Det er styret som bestemmer om beboerne kan dele nøkler med andre, og kan eventuelt avgrense antall nøkler per beboer. Styre kan også bestemme hvilke tredjeparts tjenesteleverandører kan benytte løsningen for å få adgang til oppgangen. 

Sikkerhet med digitale nøkler er betydelig bedre enn fysiske. Digitale nøkler kan ikke mistes eller kopieres av andre som ikke skal ha kopi. Eieren av nøkkelen kan velge å dele nøkler med andre, og tidsbegrense bruken om ønskelig. Eieren kan også velge om å få et varsel når delte nøkler er eller blir brukt av andre (f.eks. vaskehjelp).

Det er kun eieren av nøkkelen som får varsel om hvor og når nøklene er brukt.

OBOS ønsker å ta i bruk teknologi som kan gi reel verdi til boligselskaper og beboere. Digitale adkomstløsninger forenkler hverdagen til beboere, styre og det er en viktig del av en bærekraftig infrastruktur for distribusjon av varer og tjenester.

Pris på OBOS-nøkkel tilsvarer kr 17 per bolig per måned. Et boligselskap med 50 boliger betaler eksempelvis kr 850 per måned for tjenesten. Minstepris er kr 500 per måned. I tillegg kommer kostnader knyttet til installasjon og maskinvare.

Ved bruk av OBOS-nøkkel vil all behandling av personopplysninger skje i tråd med personopplysningsloven og i henhold til inngått databehandleravtale mellom OBOS Eiendomsforvaltning AS (OEF) og boligselskapet.

Personopplysninger som mobilnummer, e-postadresse, navn og adresse på brukeren av OBOS-nøkkel må kunne lagres og behandles for å kunne oppfylle avtalen om administrasjon og support rundt tilgang til boligselskapets bygningsmasse.

For å kunne håndtere henvendelser og oppfølgning av avtalen for brukerne, vil kundesamtaler (tale eller transkribert), supportsaker, e-postmarkedsføring, annen kundekorrespondanse og kundedialog per epost, brev, chat, telefonlogg med mer lagres i våre systemer.

Ved oppsigelse av avtale om OBOS-nøkkel vil alle data knyttet til tilganger og nøkler, bruk og brukere slettes i våre systemer. Kundesamtaler og support i forbindelse med OBOS-nøkkelen vil følge OEF sine normale sletterutiner. Databehandleravtalen er knyttet opp mot vår forretningsføreravtale og må sees opp mot denne avtalen, bokføringsloven og andre lovmessige forhold som tilsier at vi har hjemmel for oppbevaring av data utover selve kontraktsforholdet i dataavtalen.

Informasjon om hvordan OBOS Eiendomsforvaltning AS håndterer personopplysninger finnes her.

Informasjon om hvordan vår teknologipartner, Unloc, håndterer personopplysninger finnes her.

Kontakt oss

Vi svarer gjerne på dine spørsmål! Kontakt oss på obosnokkel@obos.no.