Hopp til innhold
Bilde av tre mennesker som sitter ved et møtebord og smiler

Økonomi og administrasjon

Frigjør tid for styret med hjelp til viktige oppgaver som budsjettering, innkreving av felleskostnader og fakturabehandling.

Det er mange økonomiske- og administrative oppgaver som inngår i den daglige driften av et borettslag eller sameie. Vi har lang erfaring og dyktige fagfolk som håndterer dem på en god og effektiv måte. Og med profesjonell hjelp, kan styret bruke tiden effektivt på andre viktige oppgaver.

Hva får dere hjelp med?

  • Drifts- og likviditetsbudsjett med alle inntekter og utgifter for det kommende året
  • Fakturautsendelse og innkreving av felleskostnader
  • Håndtering av alle inngående fakturaer
  • Endringer i eierforhold og utleie av boliger
  • Oppfølging av skader mot forsikringsselskap
  • Mottak og håndtering av all post
  • Eksempler på tilleggstjenester vil være garantert betaling av felleskostnader og individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning).

Fleksibel og imøtekommende rådgiver, med god kontroll på økonomi og administrasjon. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt som kunde.

Liv Baggerånås, styreleder i Sameiet Nadderud Vest

Mer informasjon

Garantert betaling av felleskostnader

Med garantert betaling av felleskostnader overtar vi ansvaret for innkrevingen av alle felleskostnader i borettslaget. Den totale summen av kostnadene blir da betalt inn til selskapets konto på en fastsatt dato hver måned.

OBOS har full kontroll på regnskap og økonomi, og gir oss god hjelp med budsjettarbeidet.

Vera Stangeland, styreleder i Sameiet Fosstunet
Illustrasjon av en mann som snakker om økonomi

Få en enklere styrehverdag

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud på boligforvaltning.

Be om et tilbud