Hopp til innhold

Personvern i OBOS OpenNet

OBOS OpenNet verdsetter og er avhengig av våre kunder. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre nettsider, og vi kan forsikre deg om at all personlig informasjon behandles på en sikker måte.

Vi skal:

Illustrasjon av håndhilsing

Alltid basere oss på lovlige behandlingsgrunnlag og ikke samle inn, lagre eller behandle personopplysninger i større grad enn det vi har behov for eller benytte disse til andre formål enn hva vi har innhentet dem for.
Illustrasjon av et nøkkelknippe

Ha tilstrekkelige og gode sikkerhetstiltak, tilgangsstyringer og verktøy for å beskytte dine data.
Illustrasjon av tre mennesker rundt et bord med papirer

Tilrettelegge for individuelle tilpasningsmuligheter, herunder innebygget personvern og reservasjonsordninger, i nye tekniske løsninger.
Illustrasjon av henger på et tastatur

Gi deg mulighet for innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger så fremt dette lar seg gjøre innenfor gjeldende lovgivning og innenfor våre medlemsregler.
Illustrasjon av en hånd som peker opp

Ha et personvernombud som skal gi råd til OBOS OpenNet om forpliktelsene som følger av personvernlovgivningen samt være med å kontrollere at OBOS OpenNet overholder disse reglene.
Illustrasjon av to mennesker som ser på en presentasjon

Informere om hvordan dine personopplysninger samles inn, brukes og lagres. Dette gjør vi gjennom vår personvernerklæring som enkelt redegjør for hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine samt forteller deg hvilke rettigheter du har.

Mer om oss 

OBOS OpenNet er eid av OBOS BBL ("OBOS"). Vi skal levere åpne, sikre fibernett av høy kvalitet der flere leverandører skal kunne tilby sine TV- og bredbåndstjenester

I dag er forbrukernes valgfrihet i TV- og bredbåndsmarkedet i stor grad begrenset til den leverandøren som eier infrastrukturen – altså kabelen eller fiberen. Med OBOS OpenNet får brukerne av nettet reell valgfrihet når de skal bestille bredbåndstjenester.

Vi kobler sammen ulike bredbåndsnett, tilbyr forskjellige tjenesteleverandører å bruke nettet, og vi yter vårt beste for å være verdiskapende for våre kunder og leverandører.

Vi mener det er viktig med et bredt utvalg av tjenesteleverandører – både store etablerte aktører og små utfordrere. Vi jobber derfor aktivt for å kunne tilby et stort antall tjenester og tjenesteleverandører i våre åpne nett.

All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Personvern er også viktig for OBOS OpenNet, våre kunder og brukere av OBOS OpenNet sine tjenester. For alle parter er det viktig at personopplysninger behandles på en sikker og trygg måte. Dette innebærer blant annet sterkt behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger til våre kunder.

Samtidig med at det er nødvendig å registrere og lagre persondata om deg for å kunne yte våre tjenester, jobber vi kontinuerlig for å beskytte og respektere ditt personvern på best mulig måte.

 

Personvernerklæringen for OBOS OpenNet

Personopplysningsloven inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger som er knyttet til en enkeltperson. OBOS OpenNet's personvernerklæring skal i likhet med personopplysningsloven og tilhørende regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Ikke minst skal du være trygg på at dette skjer på en sikker måte.

Noen viktige begreper:

Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson

Behandling av personopplysninger er bruk av personopplysninger, slik som innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.

Behandlingsansvarlig er OBOS v/konsernsjef, som er ansvarlig for all behandling av personopplysninger i OBOS også for OBOS OpenNet.

OBOS OpenNet er datterselskap av OBOS-konsernet, med organisasjonsnummer 992874201.

OBOS OpenNet-kunde er enhver som abonnerer på, kjøper eller bruker OBOS OpenNet-tjenester. En OBOS OpenNet-kunde kan også være OBOS-medlem.

OBOS OpenNet-kunde er enhver fysisk eller juridisk person som har fått opprettet abonnement eller registrert som beboer i boliger OBOS OpenNet leverer tjenester til.

Abonnement i OBOS-OpenNet er enten leveranse av internett, TV eller drifting av bredbåndsinfrastruktur på vegne av annen leverandør.

Personopplysninger er informasjon som typisk direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson, eksempelvis navn, adresse, fødselsdato, osv.

Personvernlovgivningen er den norske personopplysningsloven med forskrifter, herunder personvernforordningen/General Data Protection Regulation (GDPR) slik denne er implementert gjennom personopplysningsloven.

Ved registrering i OBOS OpenNet kan følgende personopplysninger lagres: navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, e-postadresse, telefonnummer. Alle disse opplysningene oppgis av deg eller styret om du har godkjent dette. I forbindelse med visse handlinger eller transaksjoner vil det være påkrevd med innsamling og lagring av personnummer, evt. D-nummer/statsborgerskap. Tidvis vil OBOS OpenNet være pålagt å registrere gyldig legitimasjon som kan bekrefte kundens identitet.

Informasjonen vi samler inn avhenger også av hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp av tjeneste, nedlasting av app eller i andre sammenhenger, for eksempel når tjeneste bestilles, hvor du kan oppgi personlia, ønsket faktura metode og foretrukket kontaktpunkt.

Ved behov vil OBOS OpenNet også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret og opplysninger fra OBOS’ samarbeidspartnere i fordelsprogrammet samt foreta kredittsjekk via ekstern leverandør.

Vi viser også til vår cookie policy hva gjelder bruk av vår nettside.

Det er frivillig å avgi personopplysninger til OBOS. For å kunne administrere ditt OBOS OpenNet-abonnement på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere navn, full adresse, aktiverings dato og kundenummer.

Du har med andre ord ingen plikt til å oppgi personopplysninger til OBOS OpenNet, men dersom du velger å la være, er det mulig at du ikke kan bli OBOS OpenNet-kunde eller at vi ikke kan eller har lov til å yte deg våre tjenester, fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for abonnementet, levere tjenester eller følge lovpålagte registrering/varslesplikter.

OBOS OpenNet leverer ulike tjenester. Informasjonen vi samler inn om deg og når det samles inn personopplysninger avhenger av hvorvidt du er OBOS OpenNet-kunde eller hvilke OBOS OpenNet-tjenester du bruker eller kjøper. Vi samler inn personopplysninger som

 • du oppgir til oss for eksempel når du blir OBOS-kunde, kjøper våre tjenester, kontakter oss med spørsmål eller klage.
 • vi mottar fra andre kilder, som andre tjenesteytere, fra offentlig tilgengelige registre (f. eks. Folkeregisteret) eller fra styret / boligsameiet.
 • relateres til din betalingshistorikk, eksempelvis tidspunkt for betaling av faktura
 • viser status for ditt OBOS OpenNet-abonnement, f.eks muntlig gjennom kontakt til kundeservice eller annen elektronisk kommunikasjon.
 • registreres automatisk når du besøker våre nettsider (se også vår cookie policy) (se også vår cookie policy)

Hovedformålet med OBOS OpenNet's innsamling, registrering og ulik behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp OBOS-kunden på en best mulig måte. For eksempel behandles dine opplysninger i denne forbindelse til

 • identifikasjon av OBOS OpenNet-kunder, herunder verifisering ved kjøp av vare eller tjeneste.
 • å drifte, administrere og vedlikeholde abonnementet til OBOS OpenNet-kunder
 • å informere deg om viktig informasjon / endringer knyttet til abonnementet
 • å informere deg om endringer, oppgraderinger eller lignende på tekniske løsninger.
 • å utføre fakturering, kredittkontroll og betalingsoppfølging
 • å utføre feilretting, kundeservice og klagebehandling

Et annet hovedformål for OBOS OpenNet behandling av personopplysninger er å levere OBOS OpenNet-tjenester til OBOS OpenNet-kunder i henhold til avtale.

OBOS OpenNet bruker i tillegg informasjon som vi registrerer om deg som OBOS OpenNet-kunde til følgende formål:

 • Overholdelse av lovbestemte plikter: OBOS OpenNet behandler personopplysninger for å oppfylle lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel etter bokføringsloven § 13, rettsregistering i henhold til burettslagslova § 6-2, f, undersøkelse og rapportering etter ekomloven.
 • Analyse/Utvikling: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til OBOS OpenNet-kunder og for å forbedre og videreutvikle vår fiberutbygging og våre tjenester. Slik utvikling og analyse gjøres hovedsakelig gjennom at personopplysninger blir anonymisert, eventuelt pseudonymisert, og benyttes på aggregert nivå. OBOS OpenNet benytter eksempelvis statistiske data for å gruppere OBOS OpenNet-kunder i henhold til faktorer som varighet på medlemskap, fakturering, bosted og for å utarbeide analyser/rapporter om hvordan slike faktorer kan påvirke bruken av OBOS OpenNet's tjenester eller ved utvikling eller forbedring av tjenestene.
 • Salg/markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av tjenester fra selskaper i OBOS-konsernet og deres samarbeidspartnere, herunderutsendelse av nyhetsbrev eller andre elektroniske henvendelser som inneholder markedsføring forutsatt at dette er tillatt etter gjeldende lovgivning eller er basert på ditt samtykke. OBOS OpenNet ønsker at OBOS OpenNet-kunder får tilgang til de tilbud og fordeler som abonnementet innebærer og det kan i den forbindelse være hensiktsmessig at tredjeparter bistår OBOS OpenNet med dette.
  • utsendelse av adressert post som inneholder markedsføring forutsatt at dette er tillatt etter gjeldende lovgivning eller er basert på ditt samtykke
  • relasjonssamtaler per telefon som kan inneholde markedsføring av tjenester forutsatt at dette er tillatt etter gjeldende lovgivning eller er basert på ditt samtykkeå lage målgrupper for markedsføring samt individuelt å tilpasse markedsføringen (profilering) basert på lagret kundedata, eksempelvis ved å gi individuelle anbefalinger eller målrettet innhold til OBOS OpenNet-kunder i infoskriv, kundetilfredshetsundersøkelser, markedsanalyser, o.l.
  • vasking av kontaktinformasjon mot reservasjonsregisteret
  • i forbindelse med kontroll av kundestatussstatus ved kjøp av tjenester fra samarbeidspartenere i OBOS OpenNet.
  • i forbindelse med kommunikasjons mellom din tjenesteleverandør og deg kan personopplysninger deles mellom OBOS OpenNet og leverandør så lenge relevante avtaler og lovskrifter er opprettet og fulgt.

Merk at OBOS OpenNet har lagt til rette for at du kan reservere deg mot markedsføring og profilering i markedsføringsøyemed.

Andre formål du har gitt ditt samtykke til: OBOS vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til. Slike samtykker kan når som helst trekkes tilbake.

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil variere. Til eksempel krever bokføringsloven §13 at noe regnskapsmateriale (f.eks. fakturaopplysninger) må lagres i fem år, mens annet regnskapsmateriale skal lagres i tre og et halvt år etter regnskapsårets slutt. Flere av dine personopplysninger, slik som kontaktopplysninger, har vi behov for å lagre så lenge du er OBOS-kunde, samt en viss periode etter dette, bl.a. pga. rapporteringskrav til relevante myndigheter.

Dersom du avslutter ditt OBOS OpenNet-abonnement etter våre vilkår og vedtekter, vil personopplysningene om deg bli slettet fra registeret uten ugrunnet opphold. Opplysningene om deg blir overført til en egen historisk- og spesielt skjermet database som ikke brukes til noen andre formål enn følgende: Grunnen til at vi tar vare på personopplysningene, er at det kan oppstå tvist eller rettslig behov for dine opplysninger lenge etter at et medlem har avsluttet sitt abonnement.

Andre typer personopplysninger (f.eks. eposter og loggført dialog med kundeservice eller valgte preferanser på «Min side») vil gjerne ha et kortere lagringsbehov.

For å forstå våre OBOS OpenNet-kunder best mulig, er historiske data av stor verdi. Vi ønsker likevel ikke at dette skal gå unødvendig ut over ditt personvern. Derfor tilstreber vi anonymisering av historiske data som ikke er nødvendige for å levere våre tjenester. Slik anonymisering av persondata gjør det mulig for OBOS å utnytte verdien som ligger i dataanalyse på en personvernvennlig måte.

Relevante opplysninger deles derfor med selskap innad i OBOS-konsernet samt til en begrenset grad til eksterne samarbeidspartnere til bruk for de samme formålene som beskrevet ovenfor.

Enkelte tredjeparter utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester, f.eks. kjøper vi ulike dataprogram- og lagringstjenester av eksterne tredjeparter. Slike tredjeparter gis tilgang til personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for deres leveranser til OBOS OpenNet.

All behandling av personopplysninger som skjer i OBOS-konseret og hos tredjeparter, skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler som stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert konkrete krav til informasjonssikkerhet. Dersom slike tredjeparter skulle befinne seg utenfor EU, vil vi såfremt det er påkrevd, benytte EU kommisjonens standardkontrakt som skal være med å sikre et tilfredsstillende beskyttelsesnivå.

Relevante personopplysninger vil kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede i den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd.

Utlevering av personopplysninger kan også skje i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, fusjon, oppkjøp, sammenslåing eller deling av borettslag eller salg eller overføring av OBOS OpenNet-eiendeler eller tjenester til et annet selskap.

Det rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger vil variere avhengig av situasjonen, herunder din status som OBOS OpenNet-kunde og hva slags tjeneste(r) OBOS OpenNet skal levere. På generell basis viser følgende våre benyttede behandlingsgrunnlag:

 • Overholdelse av lovbestemte plikter: OBOS er lovpålagt å samle inn og lagre diverse personopplysninger. Eksempelvis krever bokføringsloven at diverse regnskapsmateriale (f.eks. fakturaopplysninger) lagres i 5 år etter regnskapsårets slutt. Et siste eksempel som kan nevnes er at OBOS utfører lovpålagt abonnementskontroll, undersøkelse og rapportering iht ekomloven.
 • Nødvendig for å oppfylle en avtale:Nødvendig for å oppfylle en avtale: OBOS OpenNet behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen og abonnementet med deg som OBOS OpenNet-kunde. De forpliktelser som ligger i avtalen mellom OBOS OpenNet og deg som OBOS OpenNet-kunde, nødvendiggjør behandling av dine personopplysninger. Eksempelvis er det nødvendig for OBOS å ha et oppdatert kunderegisterister som viser dine kontaktdetaljer.
 • Berettiget interesse: OBOS OpenNet har en berettiget interesse i å markedsføre OBOS OpenNet-tjenester og OBOS OpenNet-varer samt dets innhold direkte til eksisterende OBOS OpenNet-kunder. OBOS OpenNet vil likevel ikke gjøre dette i de tilfeller der dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter må anses å gå foran.

Samtykke: I noen tilfeller vil OBOS OpenNet ønske å behandle personopplysninger utover de grunnlagene som er nevnt ovenfor. OBOS OpenNet vil da ikke foreta behandling av dine personopplysninger, med mindre vi har fått et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Dette gjelder typisk i tilfeller hvor formålet for behandlingen av personopplysninger klart faller utenfor det kundeavtalensavtalen naturlig omfatter. Et annet eksempel er at vi vil be om ditt samtykke før vi eventuelt tillater at en samarbeidspartner du ikke har avtale / abonnement med kan kontakte deg direkte. Dine samtykker kan du når som helst trekke tilbake.

Det er OBOS-konsernet ved konsernsjefen som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i OBOS BBL, herunder administrasjon av kunderegistreret. Det daglige ansvaret for behandlingen, administrasjon og forvaltning av kunderegistreret samt administrasjon og utvikling, er imidlertid delegert til ansvarlig(e) og daglig leder hos OBOS OpenNet som tar seg av alle de daglige gjøremål i tilknytning til kunderegistreret, herunder å besvare spørsmål om OBOS OpenNet's behandling av personopplysninger.

OBOS-konsernet har etablert et personvernombud som skal bidra til at OBOS følger personvernlovgivningen og være en ressurs for selskapene i OBOS-konsernet i spørsmål som har å gjøre med personvern

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem. Videre foretar vi med jevne mellomrom risikoanalyser og sikkerhetsrevisjoner for å evaluere risikoen for brudd på personopplysningssikkerheten, dvs. at dine personopplysninger kan komme på avveie eller bli misbrukt.

Det er bare utvalgte medarbeidere i OBOS Opennet og OBOS-konsernet som har tilgang til kunderegisteret. OBOS Opennet har gode rutiner for tilgangskontroll med kunderegisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord, IP kontroll e.l.

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte, slik at de skal være forhindret fra urettmessig bruk, komme uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Bruk av «Min side» krever innlogging. Tilsvarende vil flere av OBOS OpenNet-tjenester og Apper være tilgangsstyrt for å beskytte mot uautorisert tilgang. Du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) etc. konfidensiell.

Som OBOS OpenNet-kunde har du rett til:

 • Innsyn:Innsyn: Du har rett til å få vite hvilken informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning) For innsyn kan du kontakte OBOS OpenNet på epostadresse: service@opennet.no, via telefon 2 101 61 50 eller per chat på vår hjemmeside.
 • Retting og sletting: Du kan kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes av OBOS OpenNet.
 • Trekke samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt til OBOS OpenNet til å behandle dine personopplysninger.
 • Reservere deg mot uønsket markedsføring: Du kan reservere deg mot ulike former for direkte markedsføring (epost, telefonsalg, adressert post, SMS, o.l.) og bruk av profilering i markedsføringsøyemed. Dette gjør du enkelt ved å kontakte OBOS OpenNet på epostadresse: service@opennet.no, via telefon 2 101 61 50 eller per chat på vår hjemmeside.

Vær oppmerksom på at OBOS OpenNet har både plikt og behov for å kommunisere med alle OBOS-kunder på en fornuftig måte. Viktig informasjon som angår ditt kundeforhold med OBOS OpenNet, kan du ikke reservere deg mot uten samtidig å avslutte ditt kundeforhold eller leveranse av OBOS OpenNet-tjeneste. Du har likevel anledning til å påvirke i hvilke kanaler slik informasjon skal kommuniseres til deg. For å reservere deg mot kontakt gjennom en gitt kanal ta kontakt med OBOS OpenNet.

Dersom du ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, kan dette gjennomføres ved å kontakte OBOS OpenNet på epostadresse: service@opennet.no, via telefon 2 101 61 50 eller per chat på vår hjemmeside.

Retten til sletting blir gjerne omtalt som "retten til å bli glemt". Dette er en rettighet som er etablert for at personer skal ha muligheten til å legge ting bak seg og å starte med "blanke ark". Denne rettigheten lar seg imidlertid ikke kombinere med det å ha et kundeforhold hos OBOS OpenNet. Av og til kan også lovpålegg gjøre det påkrevd for OBOS OpenNet å lagre opplysninger vi har om deg, til tross for at du kan ha et ønske om å bli glemt.

Du har således rett til å be om sletting av alle data vi har lagret om deg, dersom ditt kundeforhold hos OBOS OpenNet er - eller er i ferd med - å bli avsluttet. I slike tilfeller vil vi be deg om å identifisere deg slik at vi er sikre på at ikke uvedkommende ber om dette. OBOS OpenNet sletteplikt gjelder kun i den utstrekning personopplysningene ikke er påkrevd å beholde gjennom lov eller er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eventuelt er nødvendig for å forfølge, fastlegge eller forsvare et mulig rettskrav.

OBOS OpenNet bruker folkeregisteret og reservasjonsregisteret i Brønnøysund for å sikre kvalitet på persondata, samt sikre at vi respekterer reservasjoner mot markedsføring. Disse opplysningene sletter vi heller ikke.

OBOS OpenNet mener det er viktig å føre en ansvarlig forretningsvirksomhet, der man verdsetter og verner om personopplysninger som er gitt i tiltro til oss.

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du kontakte kundeservice i OBOS OpenNet ved medlemsservice på service@opennet.no eller telefon 21 01 61 50. Du kan også benytte følgende kontaktopplysninger:

OBOS OpenNet AS
Postboks 6666 St Olavs Plass
0129 OSLO

Dersom du mener at vi handler i strid med denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning, vil vi gjerne høre fra deg. Du har også anledning til å klage til Datatilsynet.

OBOS OpenNet-tjenester og tekniske løsninger er i stadig utvikling. Dessuten opererer OBOS OpenNet i næringer der lovkrav og offentlige reguleringer utvikler seg over tid. OBOS OpenNet har derfor tidvis behov for å oppdatere personvernerklæringen og vi tar dermed forbehold om at det vil kunne skje endringer i denne i fremtiden.

Følgelig oppfordrer vi deg derfor til jevnlig å sjekke siste versjon av denne personvernerklæringen på vårt nettsted. Ved mindre endringer vil vi normalt kunngjøre dette på hjemmesiden. Dersom vi gjennomfører vesentlige endringer i personvernerklæringen vil du motta varsel direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis gjennom e-post eller på sms.

Dato for sist endring av personvernerklæringen fremgår nederst på siden.

Dersom du er inne på OBOS OpenNet's hjemmesider eller andre tilknyttede internett-applikasjoner (for eksempel vibbo), etterlates enkelte elektroniske spor. OBOS OpenNet vil da for en periode registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin. OBOS OpenNet benytter informasjonskapslene til å generere statistikk og de kan benyttes i forbindelse med markedsføring. Informasjonskapslene registrerer bruken av hjemmesidene til OBOS OpenNet og gir blant annet grunnlag for forbedring av disse samt tilrettelegger for en bedre brukeropplevelse.

Sist endret: 22. oktober 2020.

Ikon med dame i telefon

Kontakt oss i OBOS OpenNet

Tlf kundeservice: 21 01 61 50
E-post kundeservice: service@opennet.no
Salgsavdelingen: salg.opennet@obos.no

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–20.00
Lørdag: 10.00–14.00

Chatten er åpen hverdager kl. 10.00–18.00

Åpningstider i sommer (24.06-04.08):

Mandag-fredag: 09.00-18.00
Lørdag: 10.00-14.00

Besøksadresse

Freserveien 1, 0195 Oslo