Illustrasjonsbilde fra lik leilighet i1. etasje for å se hvordan man kan innrede rommet.

1 av 26

Jernbanegata 31

Ny ubebodd 4-roms leilighet i 2.etasje rett sør for Stange Sentrum med gangavstand til butikker, togstasjon m.m.

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 3 481 633

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 3 460 000

Omkostninger: kr 21 633

En engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Felleskostnader pr. måned: kr 1 200

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  Det blir opp til beboerne i sameiet i henhold til vedtektene og danne et styre som skal bestå av minimum av 2 medlemmer. Styre er ansvarlig for at det føres regnskap over eventuelle fellesutgifter og at dette legges frem på sameiermøte. Sameiermøte skal avholder hvert år og hver seksjonseier har en stemme på sameiermøte uavhengig av eierbrøk. For mer informasjon se vedtekene.

 • Forsikring

  Sameiet er fullverdiforsikret i EIKA med polisenr. 6959270/11. Kjøper må selv sørge for innboforsikring.

 • Ligningsverdi

  Forespørsel er sendt Skatt Øst, men henvendelsen er pr. d.d. ikke besvart.

 • Felleskostnader

  Det betales kr 1 200,- per. mnd til sameiet for felles forsikring, snøbrøyting m.m.

 • Totale kostnader

  3 460 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  8 563,- (Dokumentavgift (forutsatt tomteverdi)))
  --------------------------------------------------------
  21 633,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 481 633,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beskrivelse

  Velkommen inn i en helt ny og ubebodd 4-roms leilighet i 2. etasje med gjennomgående høy standard. Leiligheten har vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom og varmekabler på baderom. Boligen har en fin planløsning med stue og kjøkken i åpen løsning med god plass til spisebord. Lys stue med store vinduer som gir godt innfall av naturlig lys og utgang til sørvendt balkong. Innvendig bod/tekniskrom og utvendig bod følger leiligheten, samt carport. Eiendommen ligger sentralt til i et attraktivt og meget barnevennlig boligfelt sør for Stange sentrum. Området har fine tur og friluftsmuligheter, samt gangavstand til barnehager, skoler og Stangehallen idrettsanlegg med gode treningstilbud. Det er ca. 450m til Stange Stasjon med tog til Oslo og Lillehammer.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger sentralt til i et attraktivt og meget barnevennlig boligfelt sør for Stange sentrum.
  Området har fine tur og friluftsmuligheter, samt gangavstand til barnehager, skoler og Stangehallen idrettsanlegg med gode treningstilbud. Det er ca. 450m til Stange Stasjon med tog til Oslo og Lillehammer.

 • Bebyggelse

  Området består hovedsaklig av rekkehus, eneboliger, barnehage og småhus.

 • Adkomst

  Det vil bli skiltet med OBOS visningsskilt ved fellesvisninger

 • Byggemåte

  Firemannsbolig oppført med trebindingsverk og utvendig liggende kledning.
  Taket er tekket med takstein og tre lags isolasjonsvinduer. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning.

 • Innhold

  P-rom:
  Entrè/gang, tre soverom, stue/kjøkken og bad.
  S-rom: Innvendig bod.

  Utebod og carport medfølger.

 • Areal

  Primærrom: 76 kvm, Bruksareal: 80 kvm

 • Standard

  Det er ikke innhentet tilstandsrapport siden leiligheten er ny og utbygger må stille garanti etter avhl §2-11: Garanti for oppfylling av avtalen. "Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar".

 • Utstyr

  Følgende hvitevarer medfølger: Integrerte hvitevarer på kjøkken og frittstående kjøl/fryseskap.

 • Oppvarming

  Leiligheten varmes opp ved bruk av gulvvarme i gang, stue/kjøkken og baderom. I tillegg har leiligheten balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

 • Tomten

  Felles eiet tomt i Sameiet.

 • Parkering

  Parkering i carport eller på felles gårdsplass.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Sameiet

  Sameiet Frydendal.
  Sameiet består av fire seksjoner og er ikke registrert i Brønnøysundregisteret.

 • Dyrehold

  Det er tillatt og holde husdyr.

 • Kommunale avgifter

  Kommunale avgifter stipulert ut fra priser og betalingssatser hos Stange kommune. Leiligheten har egen vannmåler og belastes etter forbruk.

  Renovasjon: 80L kr 2 784,-
  Vann: Abonnementsgebyr p. enhet 686,25,-
  Forbruk pr m3 vann: Kr 36,16,-
  Avløp: Abonnementsgebyr pr. enhet: Kr 1213,75,-
  Forbruksgebyr pr. m3 vann: Kr 63,35,-
  Alle prisene er oppgitt med mva.

  Eiendomskatt:
  Kommunestyret har vedtatt at Stange kommune fra 2023 skal benytte Skatteetatens formuesgrunnlag som grunnlag for utskriving av eiendomskatt.
  Stipulerte kommunale avgifter per år inkl eiendomsskatt: ca kr 14 000,- per år. Leiligheten har egen vannmåler og belastes etter forbruk.
  Eiendomsskatt og kommunaleavgifter faktureres direkte hver sekjsonseier av Stange kommune.

  Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdiggatest for Jernbanegata 25, 27, 29 og 31 med boder. Datert: 10.05.2023

 • Utleie

  Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Retten til utleie kan begrenses i sameiets vedtekter. Merk at mulighet for korttidsutleie av hele boligen er begrenset til 90 dager jf eierseksjonslovens § 24 siste ledd om ikke sameiets vedtekter bestemmer noe annet.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Eiendommen/området er regulert til boligformål.

  Kommuneplaner:
  ID: 201501
  Navn: Kommuneplanens arealdel 2020-2032
  Plantype: Komuneplanens arealdel
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 17.06.2020
  Delarealer Delareal 150 m2
  KPHensynsonenavn H220
  KPStøy Gul sone iht. T-1442
  Delareal 373 m2
  KPHensynsonenavn H210
  KPStøy Rød sone iht. T-1442
  Delareal 101 m2
  KPHensynsonenavn 329
  KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
  Delareal 1 166 m2
  Arealbruk Bebyggelse og anlegg,Nåværende.


  Reguleringsplaner:
  Id 313
  Navn Stangebyen
  Plantype Områderegulering
  Status Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 17.06.2020
  Delarealer Delareal 78 m2
  Formål Veg
  Feltnavn o_SV1
  Delareal 23 m2
  Formål Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte
  hovedformål
  Feltnavn SAA25
  Delareal 23 m2
  Bestemmelsesområde Midlertidig bygge- og anleggsområde.


  Vedtatt av Stange kommunestyre, den
  17.06.2020, sak 43/20, Plan ID 3413 329,
  arkiv saksnummer 18/277.

  "Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av nytt dobbeltspor på strekningen Sørli-Åkersvika i Stange kommune, med tilhørende infrastruktur og anlegg. I Stange sentrum legger planen til rette for bygging av oppgradert jernbanestasjon og kollektivknutepunkt.

  Planen sikrer permanente og midlertidige arealer for etablering av jernbaneanlegget, inkludert

  massehåndteringsområde for permanent lagring av overskuddsmasser"

  ID: 052
  Navn: Grønvold
  Plantype: Eldre reguleringsplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 29.03.1989
  Delarealer Delareal 5 m2
  Formål Gangvei

 • Oppgjør


  Samlet kjøpesum og omkostninger forutsettes innbetalt til klientkonto fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715230090

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Ingen krav til styregodkjennelse

 • Lånevilkår

  Sameiet har ingen felles lån per d.d.

 • Kjøpers ansvar for øvrige sameieres mislighold

  For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameiere i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 24.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Frank Aleksander Johan Hassel

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål