Mor holder barn i armene i en bakgård

God boligstandard

De aller fleste norske borettslag er i meget god stand. Grunnen er at de har kunnet finansiere nødvendig vedlikehold.

Når et borettslag trenger penger til vedlikehold er det vanlig å ta opp et felles lån. Det kan de gjøre fordi beboerne eier bygningene i fellesskap og kan stille med sikkerhet i bygningene overfor banken. Da får de ofte låne mer enn for eksempel beboerne i et sameie.

Borettslag får ofte låne mer enn sameier.

Å ta opp felles lån er nemlig ikke like lett for dem som bor i et sameie. Der ender ofte beboerne opp med individuelle lån til felles vedlikehold, lån som de ofte drar med seg etter at de har solgt boligen og flyttet videre.

Styret har ansvar for vedlikehold av fasader, tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og ute på alle boligene i borettslaget. 

9 grunner til å velge borettslag