En blå sparegris foran en boligblokk

Borettslag med orden i økonomien

Er du på boligjakt kan det lønne seg å se etter eldre, etablerte og veldrevne borettslag. Ulempen er at mange andre er ute etter det samme som deg, så her kan du risikere å møte konkurranse i budrunden.

Usikker på hva du skal se etter når du skal kjøpe bolig? OBOS Eiendomsmeglere gir deg enkle forklaringer på vanskelige ord.

Veldig mange borettslag er veldrevet og har god økonomi. For å skjønne hvorfor må vi vite litt om hvordan et borettslag er organisert.

Alle som bor i et borettslag er med på å bestemme over fellesarealer og ta andre avgjørelser som gjelder fellesskapet og den daglige driften. Denne bestemmelsesretten har beboerne delegert og betrodd til sitt styre.

Styret jobber med økonomi, vedlikehold, juridiske problemstillinger og konflikter, ofte godt hjulpet av en rådgiver fra OBOS. Styret har også mulighet til å ta kurs i regi av OBOS slik at styremedlemmene er enda bedre rustet for den viktig jobben det er å organisere et borettslag.

Den viktige generalforsamlingen

En gang i året, innen utgangen av juni, er det generalforsamling. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle eiere har rett til å delta på møtet, til å komme med forslag og til å stemme over saker som gjelder borettslaget. 

På generalforsamlingen velger dere et styre som får delegert ansvaret for den daglige driften. Styret tar avgjørelser på vegne av alle beboerne. Styret må følge borettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger som generalforsamlingen har fattet.

God hjelp fra egen rådgiver

Noen ganger kan det være litt krevende å sitte i et styre. Derfor får OBOS-tilknyttede borettslag en egen rådgiver fra OBOS. Rådgiveren støtter og hjelper styret i saken som gjelder økonomi, vedlikehold, juridiske problemstillinger og konflikter. Mange styremedlemmer velger også å lære mer gjennom kurs som OBOS tilbyr.

Goder

Alle OBOS-borettslag er tilknyttet en sikringsordning. Den garanterer at det ikke skal gå utover deg dersom noen av de andre beboerne ikke klarer å betale sine felleskostnader. Da er det OBOS som legger ut pengene som eventuelt mangler og som tar ansvar for purringer og inkasso

Borettslag som er knyttet til OBOS kan få ekstra gode priser på blant annet bredbånd, kabel-tv og strøm.

9 grunner til å velge borettslag