Kvinne som holder barn med rosa lue

Stabilt bomiljø i borettslag

En av de største fordelene med borettslag er at utleiemulighetene er begrenset. Men utleie er likevel fullt mulig for alle som har behov for det.

Prinsippet om at du som eier leiligheten også bor i den, gjør borettslag til en god boform.

Det skaper stabile bomiljøer og gode nabolag. Beboerne har egeninteresse av å ta vare på sin egen bolig og området rundt. Ofte har de også et langtidsperspektiv på hvor lenge de blir boende.

Utleie er mulig - også i borettslag!

I sameier kan du leie ut så lenge de vil, men i borettslag er det begresninger på utleie. Du kan likevel leie ut.

Hovedregelen for utleie i et borettslag er at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, og da kan du ikke leie ut lenger enn i tre år. Du må også få en godkjenning fra styret.

Dersom livssituasjonen krever det, for eksempel om du får et nytt arbeidssted, skal studere i en annen by, blir syk eller skal i militæret har du gode muligheter til å leie ut boligen din.

Overføring til familie

Dersom du ønsker å overlate bruken av boligen til barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre, kan du gjøre det – så lenge du måtte ønske.

9 grunner til å velge borettslag