Løfter næringens innovasjons- og konkurransekraft

Construction City skal gi plass for inkubatorvirksomheter, utdanningsinstitusjoner, rådgivningsfirmaer, arkitektkontorer, eiendomsutviklere og entreprenørvirksomheter.

Construction City skal være en kunnskapspark og et læringssenter for de fremste kompetansevirksomhetene innen bygg-, anleggs-, gjenvinnings- og eiendomssektoren i landet. Det skal være en samlokalisering av store og små virksomheter på tvers av næringen, for å kunne løfte hele næringens innovasjons- og konkurransekraft. 

Construction City skal gi plass for inkubatorvirksomheter, utdanningsinstitusjoner, rådgivningsfirmaer, arkitektkontorer, eiendomsutviklere og entreprenørvirksomheter.

Den første i sitt slag i verden

Det finnes ingen tilsvarende klynge for byggenæringen internasjonalt, og klyngen har derfor ambisjoner om å utvikle seg til bli et av verdens fremste kompetansesentre innenfor denne næringen. Vår næring er den private næringen som sysselsetter flest mennesker i Norge.

Den posisjonen ønsker vi å beholde, men da er det også nødvendig å hele tiden se på hvordan vi kan utvikle næringen og samhandle bedre, blant annet gjennom økt digitalisering.

Vi tror at det fokuset og de investeringene som gjøres innen digital teknologi fremover, kan ha et eksportpotensialet. Etableringen av Construction City er et steg på veien.

Illustrasjon av konstruksjonsarbeid

Interessert i å være en del av Construction City?

Er din bedrift interessert i å bli med i næringsklyngen på Ulven? Kontakt Naomi Ichihara Røkkum for mer informasjon.