Hopp til innhold
Bilde av en offentlig mørk bygning med et høyt gjerde rundt

Boligkonferanse 2012

Bygges det for tett, mørkt og trangt? OBOS Boligkonferanse 2012 gikk av stabelen den 28. august på Den Norske Opera & Ballett.

– I år er boligbygging i Oslo og de andre store byene tema for konferansen. OBOS ønsker å sette dagsorden i boligdebatten som den siste tiden har dreid seg om nettopp boligkvalitet i byene, sa kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.

Målgruppen for konferansen er alle som er interessert i byutvikling og boligmarkedet. Spesielt rettet konferansen seg mot boligbransjen; fra boligutviklere til arkitekter, beslutningstakere på kommunalt og statlig nivå.

Varierte innleggsholdere belyste byutvikling fra flere hold: Bygges det for tett? Er lysforholdene gode nok? Er uteområdene for små og bokvaliteten for dårlig?

Program

09.30 Velkommen/kulturelt innslag
09.40 Åpningstale ved miljøvernminister Bård Vegar Solhjell
10.00 Byplanleggerens perspektiv, ved byplansjef Ellen de Vibe
10.30 Utbyggers perspektiv med case fra Løren, ved prosjektutvikler Hans Dahl, OBOS
11.00 Kaffepause
11.20 «Norm eller innovasjon?» Alv Skogstad Aamo, Dark Arkitekter
11.45 «Tett på byen – refleksjoner fra en utøvende arkitekt», ved Per Erik Martinussen, Arcasa Arkitekter AS

12.15 Lunsj

13.15 Kunstnerisk innslag
13.20 «Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet?»
         13.25 Førsteamanuensis Erling Dokk Holm ved Markedshøyskolen
         13.40 Rektor Karl Otto Ellefsen ved Arkitekt- og designhøyskolen
         13.55 Byråd for byutvikling i Oslo Bård Folke Fredriksen
         14.20 Konsernsjef Martin Mæland i OBOS
         14.35 Paneldiskusjon
15.15 Slutt

Programleder: Haddy N'jie