Hopp til innhold

OBOS Boligkonferanse 2013

Tema for OBOS Boligkonferanse 2013 var: Hvordan redusere byggekostnadene?

Boligkonferansen 2013 rettet søkelyset mot hvordan aktørene i boligbransjen kan bidra til lavere byggekostnader, og byggherrer, entreprenører, arkitekter og politikere møttes til debatt og diskusjon. Dessuten fikk vi et innblikk i hva resultatet av stortingsvalget kunne bety for framtidig boligpolitikk.

Konferansier Anne Lindmo tar oss igjennom en spennende dag der ulike foredragsholdere gir oss sitt perspektiv på temaet byggekostnader.

Målgruppen for konferansen er boligbransjen, beslutningstakere på kommunalt og statlig nivå, presse og andre som er interessert i boligbygging og byutvikling.

Program

Debatt: Boligpolitikk etter valget
Stortingsrepresentant og boligpolitisk talsmann, Michael Tetzschner (H) og statssekretær Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet presenterer og debatterer de to regjeringsalternativenes boligpolitikk.

Byggekostnader – har de alltid vært høye, og hvorfor er de det nå?
Ved konsernsjef Martin Mæland, OBOS.

Hvordan kan byggherrene bidra til lavere byggekostnader?
Ved konsernsjef Arne Giske, Veidekke, og direktør markedskommunikasjon Kjell Kvarekvål, JM Norge. 

Hvordan kan entreprenørene bidra til lavere byggekostnader?
Ved konsernsjef Ole Feet, BWG Homes, og administrerende direktør Atle Ulveseth, Brødrene Ulveseth AS. 

Hvordan kan arkitektene bidra til lavere byggekostnader?
Ved sivilarkitekt Kim Skaara, president i Norske arkitekters landsforbund, og sivilarkitekt Kari Nissen Brodtkorb, daglig leder i Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS.

Hvordan kan myndighetene bidra til lavere byggekostnader?
Ved byråd for byutvikling i Oslo kommune, Bård Folke Fredriksen (H), og statssekretær Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet.

Prosjektet Bedre byggesaksbehandling (BBS)
Adm. direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene, medlem i styringsgruppa i BBS-prosjektet orienterer om prosjektet.