Hopp til innhold

OBOS Boligkonferanse 2014

OBOS Boligkonferanse 2014 ble holdt i Operaen 26. august. Temaet var de store, helhetlige byutviklingsgrepene. "Store byer. Store grep".

Dette var fjerde gangen OBOS ønsket deltakere og skarpe foredragsholdere velkommen til boligkonferanse. I år ble konferansen viet til samarbeidet om de store linjene i byutviklingen.

Anne Lindmo som konferansier ledet deltakere fra bolig- og byggebransjen, arkitekter, byplanleggere, urbanister og premissgivere fra stat og kommune gjennom en debatt om hvilke store, overordnede grep som må tas for å møte befolkningsveksten i de større norske byene i årene som kommer.

Utbyggingsbehov

Utbyggingsbehovet i Oslo-regionen tåler sammenligning med gjenreisingsbehovet etter krigen, men myndighetene tar ikke de store grepene som situasjonen krever.

– Stat, kommune, byplanleggere og boligbyggere må sammen ta de store, helhetlige byutviklingsgrepene for å møte befolkningsveksten, mener konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

– Vi må la byene få utvikle seg som byer for å håndtere den antatte befolkningsveksten. Å bygge høyere, tettere og med et godt kollektivtilbud er nøkkelen til at også morgendagens byer blir gode steder å bo, sier Mæland.

En halv million nye innbyggere

De neste 20-30 årene kan Oslo vokse med 300 000, og Akershus med 250 000 nye innbyggere. Det betyr at det må bygges like mange boliger på de neste 20-30 årene som det ble bygget de siste 100-150 årene.

– Med denne befolkningsveksten i sikte må takten i boligbyggingen økes. Det er kun mulig hvis kollektivtilbudet er godt nok, hvis bolig og næring integreres tettere for å få reiseavstandene ned, hvis skoler, barnehager, idrettsanlegg bygges ut parallelt, og hvis utbyggerne har god nok forutsigbarhet og opplever mindre detaljstyring i hvordan tomtene skal utnyttes. Det krever samarbeid, mener Mæland.

Store byer. Store grep.

Dagens byplanlegging definerer fremtidens byer. Da nytter det ikke å tenke smått. Det er på tide å ta de store byplanleggingsgrepene.