Hopp til innhold

Filmer og presentasjoner 2019

Her finner finner du videoer av alle presentasjonene fra OBOS Boligkonferanse 2019.

Åpning av OBOS Boligkonferanse 2019

Marianne Borgen, Ordfører i Oslo

Bolig som velferd og trygghet

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

Jakten på den gode byen

Anne-Kristine Kronborg, historiker i OBOS

En enklere vei inn på boligmarkedet

Raymond Johansen, leder for byrådet i Oslo

Tar kommersielle aktører ansvar for byutvikling?

Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm Eiendom

Landsbylivet, det perfekte bylivet?

Hanne Løvbrøtte, prosjektutvikler i OBOS

20 år i byens tjeneste

Ellen de Vibe, tidligere direktør i PBE, Oslo kommune

Det gode liv i den åpne byen

Richard Sennett, London School of Economics og New York University

Med arkitektur som verktøy

Maria Molden, byarkitekt i Bergen

Hvem er vinnerne og taperne i boligmarkedet?

Terje Wessel, institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Planlegging, som om beboeren betyr noe

Oddvar Skjæveland, gründer, Mellomrom arkitekturpsykologi