OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Boligpriser og statistikk

Her finner du tall og fakta om prisutviklingen i OBOS-tilknyttede borettslag i Oslo.

Obos_Faste_OkonomiObos_Faste_Okonomi

Prisutvikling

I desember var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 59 527 kroner. Dette er 0,2 prosent lavere enn i desember 2018.

Antall omsatte boliger

I desember ble det foretatt 440 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger mot 373 i desember 2018.

Les siste pressemelding  

Vår nyeste prisstatistikk, inkludert bydelspriser, månedlig prisutvikling og historikk tilbake til 1985:

Prisstatistikk desember 2019

Se tidligere statistikker