OBOS Energi

OBOS Energi har ansvar for OBOS' satsing innen vannkraft og miljøvennlig energi.

Kvitno kraftverk, mellom Odda og Ullensvang kommune, ble ferdigstilt våre 2015. Foto: Eivind Senneset
Kvitno kraftverk, mellom Odda og Ullensvang kommune, ble ferdigstilt våre 2015. Foto: Eivind Senneset

OBOS eier selskapet OBOS Energi AS som utvikler og bygger ut små vannkraftverk.

Selskapet har en portefølje med eierandeler i over 30 utviklingsprosjekter, i hovedsak lokalisert på Vestlandet. Vi har ett kraftverk i drift, Kvitno kraftverk (32 GWh), som ble ferdigstilt våren 2015. Vi har også flere kraftverk under bygging, til sammen nærmere 100 GWh, som vil ferdigstilles fortløpende. Totalt har OBOS Energi AS en portefølje på cirka 560 GWh.  

Vi har som målsetning å utvikle vannkraftproduksjon tilsvarende 650 GWh årlig, noe som tilsvarer forbruket til over 40 000 boliger.

På sikt skal investeringen gjøre OBOS selvforsynt med miljøvennlig energi, og vi ønsker også å tilby fornybar kraft til medlemmer og kunder. I tillegg til å oppfylle vår miljøstrategi, forventer vi at investeringen vil gi en solid og langsiktig økonomisk avkastning for OBOS-konsernet.

Kontakt oss

Vi ønsker kontakt med grunneiere eller andre med gode prosjekter. Som samarbeidspartner er OBOS finansielt sterk. Vi og våre samarbeidspartnere har meget god kompetanse på utvikling og drift av vannkraftverk.

Marius Asheim

E-post: marius.asheim@obos.no
Tlf: 22 86 83 20
Mobil: 415 57 043

Ingrid Amundsen Welde

E-post: ingrid.amundsen.welde@obos.no
Mobil: 943 56 857

Sveinung Rud

E-post: sveinung.rud@obos.no
Mobil: 922 66 409

Ny