Hopp til innholdet

Energisentraler

Et nytt forretningsområde for OBOS Energi er å eie og ha driftsansvar for varmesentraler i tilknytning til OBOS’ bolig- og næringsprosjekter.

Dette gjelder i første omgang varmesentralen som bygges i forbindelse med OBOS’ prosjekt på Symra Terrasse, men flere prosjekter vurderes fortløpende. Dette kan også være aktuelt i eksisterende borettslag og sameier som må konvertere fra fossile til fornybare energikilder.

Boligselskapene vil da kjøpe varme fra energisentralen, men vil samtidig unngå å ha eierskap og ansvar for drift av selve anlegget.