Hopp til innholdet

Selvforsynt med fornybar energi

Ett av OBOS’ mål er at hele konsernet skal bli selvforsynt med fornybar strøm fra egne kraftverk.

For å bli klimanøytrale skal vi:

  • Redusere vårt CO2-avtrykk
  • Dekke opp vårt strømforbruk med opprinnelsesgarantier fra egne kraftverk
  • Kjøpe klimakvoter for resterende CO2-utslipp

En del av OBOS’ grønne strategi er å bli selvforsynt med fornybar strøm fra våre egne kraftverk, og det er det heleide datterselskapet OBOS Energi som står for utbyggingene. Blant annet har OBOS Energi en portefølje på rundt 30 vannkraftprosjekter, i tillegg til en satsning på solceller i konsernet med et prøveprosjekt i Oslo.

Fra 2017 er alle fellesarealer i bygg som eies av OBOS Forretningsbygg samt hele hovedkontoret på Hammersborg dekket opp med opprinnelsesgarantier fra egne kraftverk.Ved utgangen av 2018 er det forventet at OBOS Energi har totalt 130 GWh i produksjon. Dette tallet vil øke fremover når flere kraftverk settes i drift og mer av konsernets strømforbruk kan dekkes med fornybar energi.