Hopp til innholdet

Solstrøm

OBOS har investert i solcelleanlegg på tre kjøpesentre, en helseinstitusjon og to kontorbygg i Oslo. I løpet av 2018 vil til sammen 7400 kvm tak være dekket av solceller.

Solcelleinstallasjonen er en del av et prøveprosjekt for å hente inn erfaringer både med denne typen anlegg og leverandører. I løpet av 2018 vil det være solcellepaneler på Tveita senter, Manglerud Senter, Lambertseter Senter, Møllergata 39, Smeltedigelen 1 og OUS Mortensrud.

Til sammen vil de seks byggene produsere 1 000 000 kWh fornybar solstrøm i året. Den produserte solstrømmen vil dekke energiforbruket til 90 gjennomsnittlige Oslo-leiligheter, og vil i størst mulig grad benyttes lokalt.

Langsiktig perspektiv

Et av målene med pilotprosjektet er på sikt å kunne bistå boligselskaper eller andre bygg som ønsker å installere solceller på egne tak. Det er en økende etterspørsel blant boligselskaper om å vurdere muligheten for solceller.

Blant annet har OBOS Sverige og Block Watne kommet godt i gang med å utrede mulighetene for å installere solceller på boligbygg i pågående og planlagte boligprosjekter.

Flere næringsbygg

Flere av OBOS Forretningsbygg har allerede planlagt eller søker om bruk av solcellepaneler. Dette gjøres ofte i kombinasjon med andre grønne tiltak som sedumtak. Sedumtak, eller grønne tak, er tak med beplantning. Blant annet er det søkt om riving av en del av Manglerud Senter for å deretter kunne bygge opp igjen med solceller og sedum. Manglerud Senter har allerede installert flere solcellepaneler på den delen som skal bevares.

Pilotprosjektet har inngått en totalentreprisekontrakt med Fortum Oslo Varme og benytter OBOS Prosjekt som prosjektledelse.