Hopp til innholdet

Vannkraft

En viktig del av OBOS’ miljøsatsing er å investere i småskala vannkraftverk. Disse investeringene er organisert i det heleide datterselskapet OBOS Energi AS.

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde med lange tradisjoner i Norge. Historien strekker seg helt tilbake til 1200- tallet da vannkraft drev kvernene. I dag kommer 99 prosent av all kraftproduksjon i Norge fra vannkraft.

En del av OBOS’ miljøstrategi er å gjøre all kontordrift og alle fellesarealer i bygg OBOS eier selvforsynt med fornybar energi fra egne kraftverk. Allerede fra 2017 produserer vi mer fornybar strøm enn forbruket ved hovedkontoret og alle fellesområder i bygg eid av OBOS Forretningsbygg.

Kvitnokraft

Våre kraftverk

I dag har OBOS Energi en prosjektportefølje på 35 vannkraftverk, i hovedsak lokalisert på Vestlandet. Høye fjell og mye nedbør gjør dette området spesielt godt egnet for vannkraft. Blant annet vil tre plasseres i Odda-området ikke langt fra Tyssedal kraftanlegg, et fredet, teknisk-industrielt kulturminne.

Alle prosjekter utvikles i tett samarbeid med grunneiere og porteføljen blir kontinuerlig utvidet. Målsetningen til OBOS er å utvikle en vannkraftproduksjon som tilsvarer 650 GWh årlig før utgangen av 2021 (el-sertifikatfristen).

OBOS Energi
vannkraft
elv
elver

elven Eldelvi på Veitastrond

Hvordan vannkraft fungerer

En av grunnene til at OBOS satser på vannkraft er de mange fordelene. Den er ren, fornybar og produserer billig energi over flere tiår. En prioritet er å tilpasse vannkraftverket til lokale forhold og gjøre så lite inngrep som mulig i naturen rundt. Vannet i elven «lånes» en periode av vannkraftverket der det passerer gjennom en turbin som produserer strøm, før det slippes ut igjen i elven litt lenger nede. Kraftverket vil derfor ha liten innvirkning på dyr, planter og mennesker som lever av elven.

Kvitnokraft

Mål om 650 GWh

OBOS har nå åtte kraftverk i drift hvor det første startet opp i 2015

Byggingen av ytterligere åtte anlegg er i gang, og i 2019 er det planlagt at fem av disse settes i drift. Ved utgangen av 2019 vil vi ha ca. 225 GWh i produksjon.

I løpet av 2019 er det planlagt å starte bygging av flere nye kraftverk. Frem til utgangen av 2021 er planen å ha 5-8 prosjekter under bygging til enhver tid for å nå målet om 650 GWh.

Se hvor våre kraftverk ligger i kartet under.