Hopp til innholdet

Våre kraftverk

Alle prosjekter utvikles i tett samarbeid med grunneiere og porteføljen blir kontinuerlig utvidet.

I dag har OBOS Energi en prosjektportefølje på 35 vannkraftverk, i hovedsak lokalisert på Vestlandet. Høye fjell og mye nedbør gjør dette området spesielt godt egnet for vannkraft. Blant annet vil tre plasseres i Odda-området ikke langt fra Tyssedal kraftanlegg, et fredet, teknisk-industrielt kulturminne.

Alle prosjekter utvikles i tett samarbeid med grunneiere og porteføljen blir kontinuerlig utvidet. Målsetningen til OBOS er å utvikle en vannkraftproduksjon som tilsvarer 650 GWh årlig før utgangen av 2021 (el-sertifikatfristen).

OBOS Energi
vannkraft
elv
elver

elven Eldelvi på Veitastrond
Våre kraftverk ligger i hovedsak på Vestlandet

Mål om 650 GWh

OBOS har nå 10 kraftverk i drift hvor det første startet opp i 2015

Ved utgangen av 2019 vil vi ha ca. 225 GWh i produksjon.

Frem til utgangen av 2021 er planen å ha 5-8 prosjekter under bygging til enhver tid for å nå målet om 650 GWh.

Her finner du våre vannkraftverk