OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Oslogarasjene

Oslogarasjene eies av OBOS Eiendom og er et av hovedstadens største selskaper innenfor innendørs parkering. Vi disponerer cirka 3 200 plasser i flere av Oslos drabantbyer.

Parkerte biler i en underjordisk garasje

Våre garasjeanlegg og parkeringshus ligger på Oppsal, Manglerud og Rustad Ryen. Ved flere av disse anleggene er det ledige plasser.

Har du behov for garasje?

Ved parkering i et av våre anlegg oppnår du følgende fordeler sammenlignet med «uteparkering»:

  • Større sikkerhet. Vi har vakthold ved våre anlegg.
  • Sikret plass, du slipper å lete.
  • Enklere vinterparkering, du slipper å tenke på snøbrøyting.

Vi stiller ingen krav til at leietakere må bo i nærliggende borettslag. Du kan leie så mange plasser du ønsker, slik at du også får en trygg plass for bil nummer to.  

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Telefon: 22 86 59 55
E-post: eiendom@obos.no