Hopp til innholdet
Oppsal senter på Oppsal. Byggeprosjekt i bydel Østensjø, der OBOS bygger boliger og nytt kjøpesenter.
Byggeplass, bygningsarbeid, bygging, bygningsarbeidere. 
190 boliger på fra to til fem rom. 
Planlagt innflytting fra januar 2018.
Utbygger: OBOS Nye Hjem og OBOS Forretningsbygg
Entreprenør: Veidekke
Arkitektskap AS

Miljøkrav til leverandører av varer og tjenester

OBOS er en stor innkjøper av varer og tjenester. Produsenter og leverandører som leverer til OBOS-konsernet må levere varer og tjenester som har høy miljøkvalitet hva gjelder materialvalg, produksjonsprosesser, gjennomføring, bruk og avfallshåndtering.

I alle byggeprosjekter stilles det krav til valg av løsninger, materialbruk og utførelse for å redusere forurensing av det ytre miljø.

OBOS stiller krav til totalentreprenøren om blant annet å framlegge dokumentasjon på system for miljøriktige valg av byggematerialer og for oppfølging av krav vedrørende substitusjonsplikt for OBS-stoffer.

Totalentreprenøren skal videre arbeide aktivt for å begrense avfallsmengder fra byggeplassen og stille krav til alle sine leverandører og underentreprenører om å begrense omfang av emballasje og at emballasje medtas av leverandør i størst mulig grad. Målet er at minimum 75 prosent av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. I tillegg er det krav om å holde orden på byggeplassene.

Oppsal senter på Oppsal. Byggeprosjekt i bydel Østensjø, der OBOS bygger boliger og nytt kjøpesenter.
Byggeplass, bygningsarbeid, bygging, bygningsarbeidere. 
190 boliger på fra to til fem rom. 
Planlagt innflytting fra januar 2018.
Utbygger: OBOS Nye Hjem og OBOS Forretningsbygg
Entreprenør: Veidekke
Arkitektskap AS
Foto: Nadia Frantsen

Oppfølgingen av totalentreprenørene skjer i første rekke i byggherremøter. Status for oppfyllelsen av mål for sortering av avfall på byggeplass er blant de faste punktene som gjennomgås på hvert møte. OBOS vil fortsette å ha fokus på dette.

I OBOS vektlegges det at innkjøpte varer og tjenester er miljøvennlige og at leverandørene er miljøsertifiserte. Alle hovedleverandører av produkter til daglig bruk (kopimaskiner, kontorrekvisita/papir, renholdsprodukter og kantineleverandør) er ISO-sertifiserte på miljø. Rutinene for innkjøp utvikles kontinuerlig. Leverandørens miljøprofil blir evaluert som en del av innkjøpsprosessen ved inngåelse av rammeavtaler, og det stilles blant annet krav til at leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å anbefale miljøvennlige løsninger. Dette vil også bli fulgt opp i 2018.