Hopp til innholdet
Illustrasjonen viser et forslag til hvordan et miljøvennlig boligprosjekt på Fornebu skal se ut.

Miljøsatsing på Fornebu

Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio med partnere vant konkurransen om å gjøre OBOS' nye område på Fornebu til et urbant og bærekraftig utstillingsvindu.

OBOS planlegger et område på 37 mål mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S. Målet er å utvikle et bærekraftig bolig- og byområde med 700 leiligheter og rekkehus, og inntil 5000 kvadratmeter med handel og servicefunksjoner på gateplan

36 arkitektteam fra fem land ville konkurrere om å utforme det nye området, og det ble valgt ut fire team i en prekvalifisering: Arkitema, LPO, Reiulf Ramstad og Dyrvik og Transborder var hovedsøkerne i teamene som konkurrerte om oppdraget. Vinneren er Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann.

Utstillingsvindu

– Dette området skal bli et utstillingsvindu for fremtidsrettet byutvikling med fokus på transport-, energi- og materialbruk. Vinneren utmerker seg med den beste helheten, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

– Det er gjennomtenkt med tanke på arkitektur, bokvalitet og forholdet til omkringliggende områder. Det er også løsninger som gir energieffektive bygninger og gode bomiljø, fortsetter Siraj.

Samarbeid med FutureBuilt

OBOS planlegger å gjennomføre prosjektet i samarbeid med FutureBuilt(Lenke ut), som jobber for å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. FutureBuilt har aldri hatt et boligområde av tilsvarende størrelse som dette. Målet er å redusere CO2-utslippet med opp mot 50 prosent samtidig som det skal bli et bolig- og byområde med høy kvalitet. 200 av boligene skal være forbildeprosjekter med særlige miljøkrav.

Bildet viser et planlagt miljøvennlig boligprosjekt på Fornebu sett fra luften i kveldslys.
Slik vil det nye området på Fornebu se ut fra lufta. Illustrasjon: DYRVIK ARKITEKTER / TRANSBORDER STUDIO / BOLLINGER + GROHMANN / SLA

Ifølge faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes, var det i starten tungt å få med boligprosjekter.

– Vi har hatt mest næringsbygg og offentlige bygg, men nå kommer de grønne boligene for fullt. Dels fordi utbyggere som OBOS tar samfunns- og klimaansvar og nå omsetter ambisiøse miljøstrategier til konkrete fakta på bakken. Men dels også fordi boligkjøperne har våknet, forteller Stoknes.

– Nå etterspør de miljøboliger med lavt energiforbruk, sunne byggematerialer og deleløsninger som bil- og sykkelpooler, sosiale arenaer og fellesarealer inne og ute. Vi har flere mindre og mellomstore boligprosjekter i FutureBuilt, men OBOS-satsingen på urbane boliger på Fornebu er den foreløpig største – og blant de mest ambisiøse, sier FutureBuilt-lederen.

Kvartalsstruktur

I vinnerforslaget er det lagt opp til bymessig kvartalsstruktur langs Forneburingen – med næring på gateplan. Bebyggelsen mot Nansenparken får en mer oppbrutt karakter av kvartal og punkthus. På den måten skal flest mulig boliger få kontakt med parken, samtidig som overgangen mellom park og bebyggelsesfelt løses opp ved at grøntområdene får sive inn i feltet.

Sentralt for utviklingen står miljøfokus i byggeriet, delingsøkonomi, grønn mobilitet, urbant landbruk, energieffektivitet, smarthusteknologi og fellesskapsløsninger.

Fremdriften avhenger blant annet av plan- og reguleringsarbeidet, men OBOS tar sikte på å starte boligsalget i 2019.