Hopp til innholdet

Miljøsertifiserte virksomheter

Hovedkontoret og 16 avdelingskontor i Norge er miljøfyrtårnsertifisert. Det innebærer at hele konsernet i Norge, med unntak av Block Watne, nå er Miljøfyrtårnsertifisert.

OBOS Sverige er allerede ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001). Dermed har store deler av konsernet fått et sertifikat som viser at vi arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Som miljøfyrtårnsertifisert, settes det klare miljømål for det enkelte år og en handlingsplan for å nå målene. Disse målene og handlingsplanen forankres i konsernledelsen. Avdelingskontorene vil bli løpende resertifisiert i årene framover.