Miljøvennlige bygg - ett skritt lenger

Når OBOS bygger, er energi- og miljøperspektivet alltid viktig. Med solceller, høyblokker i heltre, elsykkelutleie og bilfrie områder tar OBOS den grønne utviklingen ett skritt lenger.

På Manglerud i Oslo planlegges en miljøvennlig høyblokk i heltre. Illustrasjon: Helen & Hard
På Manglerud i Oslo planlegges en miljøvennlig høyblokk i heltre. Illustrasjon: Helen & Hard

Energi- og miljøperspektivet er viktig i alle leddene av OBOS. Dette gjelder i valg av byggemetoder, materialer, kraftløsninger og løsninger fra underleverandører, men også i områdeutvikling og i den daglige driften av OBOS.  

– Tidligere var miljøarbeid for idealistene. Nå er arbeid med miljøspørsmål noe som naturlig hører hjemme i en stor bedrift, og det er vanlig å tenke at det må settes inn i et langsiktig og strategisk perspektiv. Det er en helt annen måte å tenke på i dag enn for bare 15 år siden. Det er viktig at bedrifter som OBOS med sin markedskraft tar ansvar og drar næringen videre, sier miljødirektør i OBOS Birgitte Molstad.

Innovative miljøløsninger 

I tillegg til tiltakene som allerede eksisterer, planlegger OBOS flere nye prosjekter hvor det grønne perspektivet tas enda et skritt lenger. 

I nye store byutviklingsområder, som Ulven og Fornebu, står miljøet høyt oppe på agendaen fra dag én. På Fornebu planlegges et boligfelt med opptil 700 boliger innenfor Futurebuilt-konseptet med fokus innovative miljøløsninger, svært lavt energiforbruk og minst mulig klimaavtrykk.

På Ulven vil den nye bydelen få store grøntområder og et
minimum av bilbruk. OBOS ønsker å gjennomføre et banebrytende energikonsept der den nye bydelen skal få store deler av energien levert av et lokalt varmenettverk som henter energi fra en nærliggende datasentral, samt flere hundre jordvarmebrønner. Aldri før er en bydel i Oslo planlagt med så omfattende takhager, noe som skal gi grunnlag både for nytt biologisk mangfold og for nye måter å leve et byliv på.

– OBOS skal være en pådriver og vi skal ikke bare snakke, men ta gode miljøvalg. I alle ledd. Det er en høy ambisjon, og det er viktig for medlemmene våre, viktig for samfunnet og for alle som kommer etter oss, sier miljødirektør Molstad. 

Fra grått til grønt på Ulven 

Det planlagte OBOS-prosjektet på Ulven i Oslo skal ha grønne løsninger og bli en miljøvennlig bydel. Bildeleordninger, tilrettelegging for sykkel, energivennlige løsninger er bare noen av ideene på tegnebrettet.

Les mer om Ulven   

En forsmak på fremtidens boliger på Manglerud

En blokk bygd i tre, solceller og grønne takterrasser for dyrking av grønnsaker er bare noen av særtrekkene ved OBOS klimavennlige signalbygg på Manglerud i Oslo.

Les mer om Våronnveien 17