Hopp til innholdet
Illustrasjon av en planlagt boligblokk i tre på Manglerund. L

Miljøvennlige bygg «ett steg lenger»

Alle nye byggeprosjekter i OBOS BBL skal fra og med 2018 ha en miljøstrategi, samt være bedre enn byggeforskriften på minimum ett miljøtiltak.

Hvert prosjekt kan velge fra en liste over mulige grønne tiltak. Utover dette jobber hver enhet i OBOS kontinuerlig med miljøspørsmål.

Les mer om våre miljøkrav til leverandører av varer og tjenester.

Illustrasjonen viser gårdsrommet i Ulvenparken
OBOS planlegger å bygge ca. 3000 nye boliger på Ulven, ti minutter med t-banen unna Oslo sentrum.

OBOS vekker Ulven

På Ulven, OBOS’ neste store byutviklingsområde, arbeides det med en ambisiøs og omfattende plan for bilfrie utearealer og gode grønne uterom.

Les mer om Ulven

På Fornebu skal et større felt bygges etter FutureBuilt-standard og vil bli et foregangsområde innen miljø. På Manglerud jobber OBOS Nye Hjem med en boligblokk i massiv tre. Også den blir en del av FutureBuilt-programmet.

Les mer om vår miljøsatsning på Fornebu

Tiller Hageby i Trondheim vil romme 123 kvalitetsboliger av alle slag – fra romslige eneboliger til små lettstelte leiligheter – og alle med store, gode grøntarealer rundt. Foto: Block Watne

Block Watne

Block Watne legger vekt på energi- og miljøperspektivet gjennom valg av byggemetoder, materialer og løsninger fra underleverandører. Block Watne bygger i hovedsak boliger med trekonstruksjoner. Isolasjonen som brukes er produsert av resirkulert glass, og det benyttes innvendig kledning som ikke avgir gasser. Avfall som genereres i produksjonsfasen, håndteres i henhold til avfallsplaner. Det utarbeides en miljø- og kretsløpsredegjørelse for hver enkelt bolig. Redegjørelsen omfatter opplysninger om miljødata og energiforbruk. Alle underleverandører som bidrar med produkter til en Block Watne-bolig, leverer egen miljøredegjørelse. Boligenes årlige energiforbruk framgår av spesifikke varmetaps- og energiberegninger som inngår i den samlede dokumentasjonen for boligen. Block Watne leverer energisertifikat (dokumentasjon på energimerking) for boligen ved overlevering til kundene.

Portalen Lillestrøm
Kontor
Kontorbygg
Hotell
Scandic Lillestrøm
Jernbanegata
Kontorbygget Portalen i Lillestrøm er første OBOS-bygg som har oppfylt kravene til grønn obligasjon.

OBOS Forretningbygg

I juni 2017 signerte OBOS Forretningsbygg på de ti strakstiltakene for næringsbygg i eiendomssektorens veikart frem mot 2050. OBOS har i tillegg vært med på å utarbeide ti strakstiltak for boligbygg som ble ferdigstilt i desember 2017.

I tillegg er det vedtatt at alle nye næringsbygg, rehabiliteringsprosjekter eller vedlikehold av eiendommer skal ligge én energiklasse over det som kreves i byggeforskriftene, for tiden minimum energiklasse B. Det vurderes alltid om det er lønnsomt å øke til energiklasse A. I tillegg vurderes det alltid om bygget skal BREEAM-sertifiseres til å tilfredsstille nivået «Very good» eller høyere. BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

 

High6 er et boligprosjekt i Sverige som skal løfte innovasjonsnivået for bolig og byggebransjen. Prosjektet skal skape byggninger som er smarte miljøvennlige. Bygget har stor verdi både for miljøet, for beboerne og bygningseierne.

OBOS Sverige

OBOS Sverige er ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001), og har fastsatte mål og årlige forbedringstiltak for kvalitet og miljø i boligproduksjonen og på byggeplasser, samt på kontorene. Det etableres årlige miljømål for energiforbruk i typehusporteføljen og i produksjonsanleggene (fabrikkene), reduksjon av miljøskadelige kjemikalier i produksjonsanleggene og avfall som deponeres. Avfall fra produksjonsanleggene og kontorene kildesorteres. Avfall på byggeplassene kildesorteres i henhold til lokale myndigheters krav.

I Sverige rettes det et økende fokus på å bygge boliger i tre. Å bygge i tre krever lite tilført energi. I tillegg lagrer tre karbondioksid gjennom hele sin levetid. Innovasjonsprosjektet High6 er en viktig miljøsatsing. Tre og glass er de viktigste materialene i dette prosjektet. Solcellepaneler skal integreres i fasadene. High6 kombinerer ny teknikk, digitale plattformer og design med en framoverlent miljøtankegang.

Vikaholms Trädgårdar i Växjö der Kärnhem har jobbet mye med mobility management.

Kärnhem i Sverige

Kärnhem er ikke sertifisert, men har fastsatte mål og årlige forbedringstiltak for kvalitet og miljø i sitt produksjonsanlegg og i virksomheten for øvrig. Produksjonsløsninger og produkter tilfredsstiller myndighetspålagte energikrav til boliger. I produktutviklingen og boligproduksjonen legges det vekt på at boligene skal være ressurs- og energieffektive, og at byggeprosessen påvirker det ytre miljøet minst mulig.

I prosjektet Vikaholms trädgårder i Växjö er det fokusert spesielt på mobilitet. På fem av husene er det plassert solceller, strømmen fra disse går til ladestasjoner der det er mulig å lade opp til åtte biler samtidig. Boligene deler en gård eller parcell der de kan dyrke grønnsaker og dermed bli mer selvforsynt. Det er også bygget et sykkelverksted og det tilbys el-sykkelutleie. Beboerne er i tillegg oppmuntret til å reise kollektivt og får et tre måneders busskort ved innflytting.