Hopp til innhold
Bilde av to unge tømrere på en byggeplass

Bli tømrerlærling i OBOS Block Watne

Gjennom vårt eget lærlingeprogram ønsker vi å gi framtidige tømrere en god start på yrkeslivet.

Hvert år bygger og leverer vi rundt 1000 nye boliger rundt om i landet. Som Norges største trehusprodusent er vi en solid og trygg boligbygger med stor tillit i samfunnet. Alle boligene våre er egenutviklede boligprosjekter som bygges fra grunnen, på tradisjonelt vis og av tømrere som er fast ansatt i bedriften.

Nettopp derfor er det viktig for oss å ansette de beste tømrerne, og dette gjør vi blant annet gjennom et eget program for lærlinger. Lærlingeprogrammet vårt gir førstehåndskjennskap til moderne boligbygging når det gjelder både arkitektur, materialer og verktøy.

Innblikk i hele byggeprosessen

Som lærling i OBOS Block Watne får du innblikk i hele prosessen, fra tegning, prosjektering og konstruksjon, til bygging – helt fram til ferdigstillelse. Alle lærlinger får jobbe side om side med landets flinkeste håndverkere, som jobber for at du skal bli en dyktig tømrer. Slik sørger vi for at alle lærlinger har de rette forutsetningene for et langt liv i yrket.

Frihet til å spesialisere deg

Ved å få nær kjennskap til hele byggeprosessen får du også muligheten til å utvikle deg innenfor ditt eget fagfelt. Vi ønsker at du skal gjøre det du er best på, slik at du yter ditt ytterste i byggeprosessen.

Mulighet for videreutdanning

Det er gode muligheter for flere typer jobber innenfor bedriften. Vi har flere inspirerende eksempler på tømrere som har blitt byggeledere, prosjektledere og salgskonsulenter. Hos oss har du også frihet til både etter- og videreutdanning.

Godt utstyr

For å oppnå den ypperste kvaliteten, må man ha det beste utstyret. Hos oss får du bekledning av god kvalitet og toppmoderne utstyr i en egen verktøykasse for lærlinger.

Gode betingelser

Hos oss får du gode betingelser med pensjons- og forsikringsordninger. Vi har også trolig tømrerfagets høyeste akkordfortjeneste.

Kvinnelig tømrer på jobb i OBOS Block Watne

Slik er lærlingeprogrammet bygget opp

I programmet vil du ta del i byggeprosessen av en bolig. Dette utføres av fire ulike tømmerlag. Lærlingene får delta i hvert lag for å få bredest og mest mulig erfaring.

Vi setter i gang med arbeidet når grunnarbeidet på tomten er ferdig. Sammen med spesialister vil du være med å sette opp de bærende konstruksjonene for gulv, vegger og tak. Alt blir bygget på stedet, og alt gjøres naturligvis etter siste forskrifter.

I den neste fasen er du en del av laget som ferdigstiller boligen utvendig ved å montere vinduer, dører, panel og ferdigstiller taket i boligen.

Her vil du jobbe med innvendig isolering og oppsett av delevegger og gipsplater, som legger til rette for at rørlegger og elektrikere kan komme å utføre sine ansvarsområder. Etter dette er boligen klar for flislegging, maling og tapetsering. Det er nå vi begynner å se hvordan det nye huset blir innvendig.

Det er endelig tid for å ferdigstille boligen. Her vil du være med å sette inn kjøkken, bad og garderobeskap, i tillegg til å legge parkett og lister der det er behov for det.

Nå står det en nøkkelklar bolig og klar for å få beboere. Gjennom lærlingeprogrammet har du fått uvurderlig førstehåndskunnskap i byggeprosessen, og gleden ved å ha skapt noe varig.


Christian Sorken Petersen, tømrer i OBOS Block Watne Viken Nord

Christian Sorken Petersen, tømrer i Viken Nord

Fordeler ved å være tømrer i OBOS Block Watne:

 • En trygg arbeidsplass – vi har over 100 års historie
 • Vi bygger kun nye boliger
 • Norges mest effektive driftssystem
 • Spesialiserte tomannslag
 • Markedets mest komplette pakke med lønns- og arbeidsvilkår og svært gode fortjenestemuligheter
 • Korte akkorder, 1–4 uker
 • Avtale om AFP
 • Fast arbeidstid og lite overtid
 • Strukturert og ryddig arbeidsgiver med gode rutiner
 • Gode personalfordeler som personalrabatt, helsetjenester og etter- og videreutdanning
 • Trygge arbeidsforhold med sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Lærling i laget gir tilskudd fra bedriften
 • Godt organisert tillitsmannsapparat
 • Elektronisk timeregistrering