Hopp til innholdet

Hva er spesielt med OBOS?

OBOS står ikke stille: Det vi ønsker å utvikle, må vi bevare!

Eid av medlemmene

OBOS er et samvirkeforetak som eies av medlemmene. Vi har medlemmer i de fleste av Norges kommuner og er etablert i mange av de store byregionene. Ved utgangen av 2019 hadde OBOS over 473 000 medlemmer – eiere – og tallet vokser stadig. Hver dag jobber vi for å skaffe medlemmene gode hjem og ivareta medlemmenes interesser. 

Overskuddet beholdes i virksomheten

Siden OBOS er et samvirkeforetak, er det virksomheten som er hovedmålet – ikke den økonomiske fortjenesten. Likevel skal og må OBOS tjene penger. Det er nødvendig for å sikre bygging av nye boliger. Det som gjør oss spesielle er at overskuddet ikke går til å betale utbytte til aksjonærer. Overskuddet blir igjen i virksomheten – til det beste for medlemmene og samfunnet. 

Stort samfunnsengasjement 

I 2018 deler OBOS ut 120 millioner kroner fordelt på hundrevis av små og store støtteordninger og sponsoravtaler til alt fra idrettslag og skolekorps til festivaler, kulturinstitusjoner og humanitære organisasjoner. Vårt samarbeid med Kirkens Bymisjon og SOS-barnebyer er noe av det som gjør oss som ansatte ekstra stolte av vår arbeidsplass.

OBOS har et stort hjerte for byene og stedene vi jobber i, og vi vet at det skal mer til for å trives der man bor enn fire vegger, tak og gulv. Det trengs et miljø rundt boligene som gjør at folk føler seg hjemme. Derfor støtter OBOS ekstra mange tiltak der vi bygger boliger. 

Lang historie – spennende framtid

OBOS ble stiftet i 1929, og det første borettslaget sto ferdig to år senere. I 1935 inngikk OBOS en avtale med Oslo kommune om å være kommunens byggende organ. På 1980-tallet ble prisreguleringen på borettslagsboliger opphevet. OBOS gikk fra å være et boligbyggelag i et prisregulert marked til å bli en boligbygger som konkurrerer på samme vilkår som andre.

I dag er OBOS Norges største boligbygger og en av de største i Norden. Virksomheten er fortsatt størst i Oslo, men vi er også godt etablert i Bergen, Stavanger, Fredrikstad, Tønsberg, Hamar, Trondheim og Ålesund – i tillegg til Sverige og Danmark. 

Historien har vist at OBOS har evnet å tilpasse seg et liberalisert boligmarked, flere økonomiske kriser og endrede kompetansebehov. Vi står ikke stille, men jager alltid det neste. Det er noe av det som gjør det spennende å jobbe i OBOS. 

Mer om å jobbe i OBOS