OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Se årets trainee-prosjekter

Som en del av sommertraineeprogrammet jobber traineene med et tverrfaglig prosjekt. I 2019 var oppgaven «Den perfekte byen».

Traineene ble delt inn i 4 grupper (Team Holmlia, Team Lambertseter, Team Fornebu og Team Kværnerbyen) og skulle ha fokus på 3 områder på de ulike stedene:

1. Planløsning og funksjoner inne i i boligen
2. Utearealer og områdene mellom boligene
3. Samspillet med næringslivet og andre offentlige tilbud

Team Fornebu

Film av Sara Eik-Andresen, Mindaugas Vilimas og Johanne Sunde Eriksen.

Team Lambertseter

Film av Stine Aanvik, Vibeke Rye Pedersen, Jørgen Haugen Madslien

Team Holmlia

Film av Andrea Kjellevold Holm, Håkon Størdal og Ingrid Skogli Fejerskov.

Kværnerbyen

Film av Nathan Jirenyaa, Andrea Nygaard Woll og Tale Desserud Noer.

Personene som er avbildet i denne videoen er kun til illustrasjon. Det som blir sagt er basert på spørreundersøkelser, ikke enkelte sitt utsagn.

Sommertraineeprogram

OBOS tilbyr sommertraineeprogram for studenter i flere ulike fagområder. Vi kan mye mer enn bare bolig!