Utviklingsmuligheter

OBOS kan mer enn bare bolig! Vi er et komplett kompetansehus innen eiendom. Det gir store muligheter for ansatte som vil utvikle seg.

Bilde av ansatte i OBOS

Vi er over 2500 ansatte i OBOS-konsernet, og vi jobber innen fagområder som boligutvikling, boligforvaltning, eiendomsmegling, utvikling og forvaltning av næringseiendom og prosjekt- og byggeledelse for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Store fagområder inkluderer også bankvirksomhet, forsikring, finans, økonomi, juss og IT. I tillegg kommer viktige støttefunksjoner innen administrasjon, HR, kundeservice, kommunikasjon og markedsføring.

Med mange fagområder representert, er det store muligheter for en spennende karriere hos oss! Vi er også en organisasjon i vekst, noe som gir store faglige utviklingsmuligheter for de ansatte. 

Interne karriereveier

Det er ikke sjelden at vi feirer både 20-, 30-, og 40-årsjubileum for OBOS-ansatte. Mange blir lenge hos oss! Og mange bytter jobb internt underveis. Er du dyktig og engasjert finnes det gode muligheter for å vokse i og med OBOS. 

Opplæringsprogrammer

Et introduksjonsprogram gir alle nyansatte innføring i konsernets historie og utvikling. OBOS har også opplæringsprogrammer innen spesifikke fagområder og innen ledelse. I tillegg kommer seminarer for de ulike forretningsområdene og mulighet til å delta på eksterne kurs og konferanser. 

Stipendordning

Ansatte kan søke støtte til etter- og videreutdanning gjennom OBOS' egen stipendordning. Mange ansatte får mulighet til å utvide sin kompetanse ved hjelp av denne ordningen.

OBOS Extend:

Utviklingsprogram for ledertalenter

Vårt utviklingsprogram for morgendagens OBOS-ledere går over to år og er skreddersydd for unge ansatte som ønsker utfordringer og muligheter utover det vanlige. Målet med programmet er mer enn bare å identifisere og utvikle unge ledertalenter: Programmet skal også bidra til å sette konsernet i stand til å identifisere de beste løsningene på forretningsutfordringene som ligger foran oss.

Mer om å jobbe i OBOS