Hopp til innhold
illustrasjon av Symra terrasse

OF Energi AS

OF Energi leverer lokale energiløsninger til nybyggprosjekter – som er gode både for miljøet og for lommeboka. Vi sikrer enklere administrasjon og lavere kostnader til både OBOS-prosjekter og andre utbyggere.

OF Energi skal eie og drifte lokale energisentraler for leveranse av vannbåren varme, varmt tappevann og kjøling til bolig og næringsbygg. Slik sikrer vi lavere risiko for utbyggere – og lavere boligpriser for boligkjøpere.

Lavere kostnader og mindre risiko

Lave investeringskostnader

OF Energi kjøper og eier anlegget, slik at installasjon av energisentraler i boligprosjekter ikke medfører høyere kostnader for prosjektene eller høyere salgspris på boliger.

Ingen økonomisk risiko

Boligkjøpere er garantert en markedsmessig pris på energi i boligene sine. OF Energi sørger for drift og vedlikhold av anlegget.

En enkel løsning for styret eller driftsansvarlig

Vi tar ansvar for drift, vedlikehold, salg, fakturering og annen administrasjon.

En grønn profil

Energisentralen produserer fornybar energi og sikrer mer miljøvennlige boliger.

OF Energi AS ble etablert i 2018 og eies 50/50 av OBOS BBL og Fortum Oslo Varme AS.