Konsernledelsen i OBOS

 • Daniel K. Siraj

  Konsernsjef i OBOS

 • Morten Aagenæs

  Konserndirektør forvaltning og rådgivning

 • Arne Baumann

  Konserndirektør boligutvikling

 • Boddvar Kaale

  Konserndirektør økonomi og finans (CFO) / bank og eiendomsmegling

 • Nils M. Bøhler

  Konserndirektør næringseiendom

 • Anne Elisabet Thurmann-Nielsen

  Konserndirektør konsernstab

 • Cathrine Wolf Lund

  Konserndirektør digitale tjenester

 • Ingunn Andersen Randa

  Konserndirektør aksjeinvesteringer og forretningsutvikling

 • Marianne Gjertsen Ebbesen

  Konserndirektør bank, forsikring og eiendomsmegling

 • Åge Pettersen

  Kommunikasjonsdirektør
  Pressekontakt

  908 58 441 Send e-post