Hopp til innhold

Demokratiutvalget

I 2021 fikk OBOS tilbakemeldinger om at medlemmene ble for lite involvert i demokratiske prosesser. OBOS utnevnte derfor et uavhengig demokratiutvalg.

Demokratiutvalget skulle bidra til en modernisering av medlemsdemokratiet i OBOS. BI-professor Tore Bråthen ledet utvalget. I bunnen lå det et ønske om økt medlemsinvolvering innenfor de rammene som allerede fantes i OBOS.

Mandatet til demokratiutvalget

Demokratiutvalgets mandat var å få frem en solid og framtidsrettet styringsstruktur for et samvirkeforetak med bred medlemsmedvirkning. Utvalget jobbet med en rekke innspill fra medlemmene som kom på generalforsamlingen i 2021.

Utvalget hadde 11 samlinger, og jobbet tett sammen med referansegruppa i arbeidet med anbefalingene.

Dette var første gang i OBOS sin historie at demokratiske organer og medlemsmedvirkning ble gjennomgått slik. OBOS fikk med demokratiutvalgets rapport et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle organisasjonen videre.

Anbefalinger fra demokratiutvalget

Demokratiutvalgets overordnede konklusjon var at OBOS er demokratisk organisert. Dette utelukket ikke at det var rom for tiltak som skulle styrke medlemsdemokratiet ytterligere.

Utvalget vurderte både tiltak som forutsatt endringer i vedtekter og OBOS sin formelle struktur, og tiltak kunne gjennomføres innenfor rammen av organiseringen.

De viktigste forslagene og anbefalingene i demokratiutvalgets innstilling omhandlet disse temaene:

 • Formell organisasjonsstruktur
  • Representantskapet
  • Generalforsamlingen
 • Saksbehandlingsregler
 • Kommunikasjon mellom OBOS og medlemmene
 • Medvirkning utenfor OBOS sine formelle styringsorganer
 • Rettspolitiske vurderinger av bustadbyggjelagslova

Det nøyaktige innholdet i forslagene og vurderingene kan du lese i kapittel 6 og 7 i demokratiutvalgets innstilling.

Utvalgsmedlemmer

Tore Bråthen

Professor

Utvalgsleder. Har ledet Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI i 12 år, og har vært tilknyttet forskningen ved BI Senter for Stiftelser og er professor II ved Universitetet i Tromsø. Han er en av landets ledende autoriteter innen selskapsrett og virksomhetsstyring. Han har i tillegg bred erfaring med å lede utvalg og utrede kompliserte områder.

Tore Fjørtoft

Advokat PhD

Partner i advokatselskapet Schjødt, og er den eneste med doktorgrad i samvirkerett i Norge. Fjørtoft regnes som landets fremste ekspert på feltet. Han foreleser i selskapsrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Fjørtoft har også vært lovrådgiver i Justisdepartementet og leder og medlem av lovutvalg.

Hanne Refsholt

Hanne har lang og variert erfaring fra samvirker, medlemsorganisasjoner og andre typer fellesskap der eierstyringen er både viktig og komplisert. Refsholt har vært konsernsjef i Tine. Hun er styreleder i Oslo Røde Kors, styreleder i potetsamvirket Hoff og styreleder for NMBU. Hun er også styremedlem i Sintef og Tankesmien Agenda. Refsholt vil tilføre utvalget et utenfra-perspektiv, men også dyp kunnskap om utvikling, omstilling og involvering av eide fellesskap.

Stine Winger Minde

Høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring med lang og bred undervisningserfaring innenfor forretningsjuridiske fagområder, herunder om selskapsrett og ulike eierformer. For tiden skriver hun på en doktorgrad om selskapsinteressen i aksjeselskaper, dvs. hvilke interessegrupper som skal ivaretas ved styring av aksjeselskaper og hvordan interessene skal avveies mot hverandre. Minde har skrevet flere fagartikler om den tredje sektor, som OBOS er en del av, og har blant annet arbeidet med medlemsrettigheter og bedriftsdemokrati. Hun har i mange år vært sekretær for Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) som utgir den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse og har dermed god kunnskap om prinsipper for virksomhetsstyring.

Anne-Kristine Kronborg

Anne-Kristine har hovedfag i kunsthistorie om OBOS-arkitekturen og jobber med en doktorgradsavhandling om forholdet mellom arkitektur og politikk ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Hun har jobbet med by- og bolighistorie og boligpolitikkens historie i en årrekke. Hun er kommunikasjonsrådgiver i OBOS og representerer de ansatte.

Karoline Jakobsen

Utvalgssekretær

Jobber til daglig som advokatfullmektig i Brækhus Advokatfirma.

Ebba Boye

Hussøkende medlem

Utdannet samfunnsøkonom og grunnlegger og leder for Rethinking Economics Norge. Ebba er styremedlem i flere organisasjoner og bedrifter, og er forfatter og spaltist. Hun har også undervist i samfunnsøkonomi på Høgskolen Kristiania.

Bjørnar Allgot

Boende medlem

Pensjonist og tidligere generalsekretær i Diabetesforbundet. Han er utdannet lærer og har etterutdannelse fra BI. Bjørnar har i en årrekke vært styreleder i Oppsalgrenda borettslag og Oppsal Håndball.

Referansegruppe i demokratiutvalget

I tillegg til et demokratiutvalg, vedtok generalforsamlingen også at det skulle nedsettes en referansegruppe bestående av et representativt utvalg OBOS-medlemmer. Referansegruppa skulle komme med innspill til arbeidet i demokratiutvalget.

Slik var referansegruppa satt opp:

 • Gruppen ble ledet av representantskapets ordfører og varaordfører
 • Totalt 25 medlemmer
 • 25 prosent (seks personer) skulle komme fra representantskapet
 • 75 prosent (19 personer) skulle ikke være tillitsvalgte i OBOS fra før