Hopp til innhold

Representantskapet

Representantskapet velger styret i OBOS og skal blant annet føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Fristen for å melde sin interesse for å bli valgt inn i representantskapet gikk ut den 17. januar.

Hvert år velger generalforsamlingen representantskapet i OBOS.

I tillegg til å velge styret, skal representantskapet påse at OBOS drives etter hensikten, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Representantskapet skal holdes orientert om viktige sider ved driften og skal uttale seg før styret fatter vedtak av stor viktighet for selskapet.

Slik blir representantskapet valgt

Som OBOS-medlem kan du foreslå deg selv eller andre OBOS-medlemmer til å sitte i representantskapet. 

Valgkomiteen i OBOS vurderer alle kandidatene og gir en endelig innstilling til generalforsamlingen.

I valg av representantskapets medlemmer vektlegger valgkomiteen kriterier som for eksempel kjønn, alder, geografi, yrkesbakgrunn og interesser. Representantskapet skal være mest mulig representativt for medlemsmassen i OBOS og samtidig fylle rollen som rådgivende organ mellom medlemmene og administrasjonen og styret.

Medlemmer i representantskapet

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Gaute Holmin Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2005 2023/2025
Ali Kousha Oslo – Bydel Vestre Aker 2013 2023/2025
Arnhild Løndal Møre og Romsdal – Ålesund 2017 2023/2025
Vidar Haugan Oslo – Bydel Grorud 2017 2023/2025
Torill Løvlien Oslo – Bydel Nordstrand 2005 2022/2024
Hege Handberg Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2010 2022/2024
Jon Elvenes Oslo – Bydel Østensjø 2011 2022/2024
Terje Haugan Vestfold og Telemark – Tønsberg 2011 2022/2024
Trond S. Andersen Oslo – Bydel Alna 2017 2022/2024
Jeanette Clausen Oslo – Bydel Sagene 2018 2022/2024
Øyvind Kikut Oslo – Bydel Grünerløkka 2018 2022/2024
Audun Kristiansen Oslo – Bydel Østensjø 2018 2023/2025
Steinar Krey Voll Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2019 2023/2025
Bjørn Tommy Tollånes Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2020 2022/2024
Adriana Cvjetkovic Viken – Lillestrøm 2020 2022/2024
Maria Elder Larsen Oslo – Gamle Oslo 2020 2022/2024
Elise Røe Oslo – Bydel Alna 2020 2023/2025
Sten Rune Kristiansen Oslo – Bydel Gamle Oslo 2020 2023/2025
Hennie Malene Larsen Lilleby Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2021 2023/2025
Anne Sparre Oslo – Bydel Nordstrand 2021 2023/2025
Hilde Arnesen Vestland – Bergen 2022 2023/2025
Siv Bekkelund Lundby Oslo – Bydel Grorud 2022 2023/2025
Ida Oftebro Oslo – Bydel Nordstrand 2022 2023/2025
Jan-Rune Hansen Vestland – Bergen 2023 2023/2025
Inge Hagemann Innlandet – Hamar 2023 2023/2024
Bjørn Schaal Rogaland – Stavanger 2023 2023/2024
Maria Gløsen Vestland – Bergen 2023 2023/2024
Besim Ismailji Oslo – Bydel Alna 2023 2023/2024

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Rune Thuv Oslo – Bydel Gamle Oslo 2007 2023/2025
Christian Hellevang Viken – Ås 2012 2023/2025
Halvor Moen Oslo – Bydel Frogner 2012 2023/2025
Trude Lea Oslo – Bydel Bjerke 2017 2023/2025
Bettina Otto Oslo – Bydel St. Hanshaugen 2017 2022/2024
Cathrine Mannsaaker Viken – Drammen 2005 2022/2024
Carsten Hilstrøm Oslo – Bydel Ullern 2010 2022/2024
David Khader Azar Oslo – Bydel Bjerke 2012 2022/2024
Christoffer Wiig Oslo – Bydel Frogner 2015 2022/2024
Gunhild Lind Oslo – Bydel Østensjø 2015 2022/2024
Nazim Jamil Oslo – Bydel Stovner 2018 2022/2024
May Britt Tabak Vestland – Bergen 2018 2022/2024
Svein Gjermundnes Viken – Moss 2018 2022/2024
Ellen Stavseth Vestland – Bergen 2019 2023/2025
Marita Valen-Sendstad Oslo – Bydel Nordstrand 2019 2023/2025
Mona Farago Viken – Moss 2019 2023/2025
Annicken Vargel Oslo – Bydel Grünerløkka 2020 2022/2024
Hege Aarethun Vestland – Bergen 2020 2022/2024
Linda S. Brækken Viken – Bærum 2020 2023/2025
Veslemøy Nestvold Oslo – Bydel Nordre Aker 2021 2023/2025
Reidun Furuseth Viken – Ullensaker 2022 2023/2025
Synnøve Slettum-Landvik Innlandet – Stange 2022 2023/2025
Sara Behr Andersen Sverige – Gøteborg 2022 2023/2025
Mi Le Hagen Oslo – Bydel Gamle Oslo 2022 2023/2025
Malin Hart Randes Sverige – Stockholm 2022 2023/2025
Morten Lang-Ree Viken – Nittedal 2023 2023/2024
Peer Morten Moflag-Løchting Oslo – Bydel Alna 2023 2023/2024
Anorshan Pulendran Viken – Lørenskog 2023 2023/2024
Antonio Gade Wilhelmsen Serri Viken – Frogn 2023 2023/2024
Johanne Olaussen Oslo – Bydel Vestre Aker 2023 2023/2024