Hopp til innhold

Representantskapet

Representantskapet velger styret i OBOS og skal blant annet føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Hvert år velger generalforsamlingen representantskapet i OBOS.

I tillegg til å velge styret, skal representantskapet påse at OBOS drives etter hensikten, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Representantskapet skal holdes orientert om viktige sider ved driften og skal uttale seg før styret fatter vedtak av stor viktighet for selskapet.

Slik blir representantskapet valgt

Som OBOS-medlem kan du foreslå deg selv eller andre OBOS-medlemmer til å sitte i representantskapet. 

Valgkomiteen i OBOS vurderer alle kandidatene og gir en endelig innstilling til generalforsamlingen.

I valg av representantskapets medlemmer vektlegger valgkomiteen kriterier som for eksempel kjønn, alder, geografi, yrkesbakgrunn og interesser. Representantskapet skal være mest mulig representativt for medlemsmassen i OBOS og samtidig fylle rollen som rådgivende organ mellom medlemmene og administrasjonen og styret.

Medlemmer i representantskapet

Kandidat til representantskapet

Her kan du foreslå deg selv eller andre til representantskapet i OBOS. Frist for innsending er 17. januar.

Obligatoriske felter er merket med *

Dette er kandidaten

(+47)

Informasjon om kandidaten

Valgkomiteen bruker informasjon om kjønn, alder, bosted, yrkesbakgrunn og interesser til å få et representantskap som speiler medlemsmassen til OBOS.

Maks 1500 tegn.

Slik blir personopplysningene behandlet

Valgkomiteen bruker personopplysningene til å innstille kandidater til representantskapet i OBOS.

Om du foreslår en annen kandidat enn deg selv, må du ha tillatelse fra kandidaten til å dele personopplysningene deres med OBOS.

E-postadressen og telefonnummeret du oppgir vil kun bli brukt for kontakt i forbindelse med valgkomiteens arbeid. For kandidater som blir innstilt og valgt til representantskapet, lagrer vi opplysningene. Ellers slettes informasjonen når valgkomiteen har levert sin innstilling.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.