Representantskapet

Representantskapet velger styret i OBOS og skal blant annet føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Hvert år velger generalforsamlingen representantskapet i OBOS.

I tillegg til å velge styret, skal representantskapet påse at OBOS drives etter hensikten, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Representantskapet skal holdes orientert om viktige sider ved driften og skal uttale seg før styret fatter vedtak av stor viktighet for selskapet.

Slik blir representantskapet valgt

Som OBOS-medlem kan du foreslå deg selv eller andre OBOS-medlemmer til å sitte i representantskapet. 

Valgkomiteen i OBOS vurderer alle kandidatene og gir en endelig innstilling til generalforsamlingen.

I valg av representantskapets medlemmer vektlegger valgkomiteen kriterier som for eksempel kjønn, alder, geografi, yrkesbakgrunn og interesser. Representantskapet skal være mest mulig representativt for medlemsmassen i OBOS og samtidig fylle rollen som rådgivende organ mellom medlemmene og administrasjonen og styret.

Medlemmer i representantskapet

Representanter som eier OBOS-bolig

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Gaute Holmin Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2005 2022/2024
Bjørn Sandhaug Viken – Fredrikstad 2014 2022/2024
Ali Kousha Oslo – Bydel Vestre Aker 2013 2022/2024
Arnhild Løndal Møre og Romsdal – Ålesund 2017 2022/2024
Vidar Haugan Oslo – Bydel Grorud 2017 2022/2024
Torill Løvlien Oslo – Bydel Nordstrand 2005 2022/2024
Hege Handberg Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2010 2022/2024
Jon Elvenes Oslo – Bydel Østensjø 2011 2022/2024
Terje Haugan Vestfold og Telemark – Tønsberg 2011 2022/2024
Trond S. Andersen Oslo – Bydel Alna 2017 2022/2024
Jeanette Clausen Oslo – Bydel Sagene 2018 2022/2024
Øyvind Kikut Oslo – Bydel Grünerløkka 2018 2022/2024
Audun Kristiansen Oslo – Bydel Østensjø 2018 2022/2024
Steinar Krey Voll Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2019 2022/2024
Christian P. Fjellstad Oslo – Bydel St. Hanshaugen 2019 2022/2024
Bjørn Tommy Tollånes Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2020 2022/2024
Adriana Cvjetkovic Viken – Lillestrøm 2020 2022/2024
Maria Elder Larsen Oslo – Gamle Oslo 2020 2022/2024
Elise Røe Oslo – Bydel Alna 2020 2022/2023
Sten Rune Kristiansen Oslo – Bydel Gamle Oslo 2020 2022/2023

Vararepresentanter som eier OBOS-bolig

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Hennie Malene Larsen Lilleby Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2021 2022/2023
Anne Sparre Oslo – Bydel Nordstrand 2021 2022/2023
Andreas Gruvstad Larsen Viken – Fredrikstad 2022 2022/2023
Stine Karlsen Viken – Lillestrøm 2022 2022/2023
Morten Lang-Ree Innlandet – Hamar 2022 2022/2023
Hilde Arnesen Vestlandet – Bergen 2022 2022/2023
Siw Bekkelund Lundby Oslo – Bydel Grorud 2022 2022/2023
Ida Oftebro Oslo – Nordstrand 2022 2022/2023

Representanter som ikke eier OBOS-bolig

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Rune Thuv Oslo – Bydel Gamle Oslo 2007 2022/2024
Dag Rune Arntsen Oslo – Bydel Gamle Oslo 2009 2022/2024
Christian Hellevang Viken – Ås 2012 2022/2024
Halvor Moen Oslo – Bydel Frogner 2012 2022/2024
Lena E. Bygballe Oslo – Bydel Bjerke 2016 2022/2024
Trude Lea Oslo – Bydel Bjerke 2017 2022/2024
Bettina Otto Oslo – Bydel St. Hanshaugen 2017 2022/2024
Cathrine Mannsaaker Viken – Drammen 2005 2022/2024
Carsten Hilstrøm Oslo – Bydel Ullern 2010 2022/2024
David Khader Azar Oslo – Bydel Bjerke 2012 2022/2024
Christoffer Wiig Oslo – Bydel Frogner 2015 2022/2024
Gunhild Lind Oslo – Bydel Østensjø 2015 2022/2024
Nazim Jamil Oslo – Bydel Stovner 2018 2022/2024
May Britt Tabak Vestland – Bergen 2018 2022/2024
Svein Gjermundnes Viken – Moss 2018 2022/2024
Ellen Stavseth Vestland – Bergen 2019 2022/2024
Marita Valen-Sendstad Oslo – Bydel Nordstrand 2019 2022/2024
Mona Farago Oslo – Bydel Gamle Oslo 2019 2022/2024
Annicken Vargel Oslo – Bydel Grünerløkka 2020 2022/2024
Hege Aarethun Vestland – Bergen 2020 2022/2024
Mari Sophie F. Hveem Klepp Viken – Rælingen 2020 2022/2023

Vararepresentanter som ikke eier OBOS-bolig

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Linda S. Brækken Viken – Bærum 2020 2022/2023
Veslemøy Nestvold Oslo – Bydel Nordre Aker 2021 2022/2023
Anne Lise Ryel Oslo – Bydel Gamle Oslo 2021 2022/2023
Reidun Furuseth Viken – Ullensaker 2022 2022/2023
Synnøve Slettum-Landvik Innlandet – Løten 2022 2022/2023
Benedicte Sleppen Ålskog Innlandet – Stange 2022 2022/2023
Sara Behr Andersson Sverige – Gøteborg 2022 2022/2023
Mi Le Hagen Oslo – Gamle Oslo 2022 2022/2023
Malin Hart Randes Sverige – Stockholm 2022 2022/2023