– Denne er til deg, Martin!

– Dette er ikke en medalje til OBOS. Denne er til deg som person, Martin, sa ordfører Marianne Borgen da hun gav Martin Mæland St. Hallvard-medaljen fredag 20. mai.

Fra venstre: Oslo-ordfører Marianne Borgen, Martin Mæland, Erling Lae.
Fra venstre: Oslo-ordfører Marianne Borgen, Martin Mæland, Erling Lae. Foto: Einar Aslaksen

Fredag 20. mai delte ordfører Marianne Borgen ut Oslos høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen til to kjente Oslo-personligheter: Tidligere OBOS-sjef Martin Mæland og tidligere byrådsleder Erling Lae. Martin Mæland ble tildelt medaljen for sitt sterke engasjement og sin pådriverrolle for boligbygging og byutvikling i Oslo.

Høytidelig på Rådhuset

Medaljen ble delt ut i forbindelse med en høytidelig lunsj i et av de flotteste rommene i Oslo Rådhus – der bordene var dekket for årets medaljemottakere, deres aller nærmeste familie og venner, samt tidligere mottakere av St. Hallvard-medaljen.

Kjærlighet til byen 

Ordfører Marianne Borgen holdt en flott tale om Martins innsats for byen. I den la hun vekt på Martins arbeid som leder av OBOS gjennom avreguleringen av eiendomsmarkedet, realiseringen av store byutviklingsprosjekter som Pilestredet Park, Kværnerbyen og Fornebu, hans rolle i samfunnsdebatten og hans engasjement for gode nærmiljøer.

– Dette er ikke en medalje til OBOS. Denne er til deg som person, Martin, sa ordfører Marianne Borgen under tildelingen. 

– Jeg synes det er en stor ære å få denne medaljen. Jeg hadde ikke drømt om at jeg skulle beæres for noe slikt, sa Martin i sin korte takketale, der han også la vekt på at han ikke har gjort jobben alene, og at hans engasjement – som også av og til har ført til kritikk mot Oslo kommune -  alltid har sprunget ut av kjærlighet til byen og til alle som bor i den.

– Glad for å få den med Erling

I en liten kommentar rett før prisutdelingen, utdypet han også hva det betyr for ham å få medaljen sammen med tidligere byrådsleder Erling Lae:

– Akkurat det må jeg si at jeg er spesielt glad for. Erling var en flink byrådsleder, og er et veldig fint og godt menneske.  

Erling Lae fikk medaljen for sitt mangeårige virke i Oslo-politikken og for sitt arbeid for store byutviklingsløft som Fjordbyen og Bjørvika, og for sin tydelige stemme for homofiles rettigheter.

– Jeg er både rørt og takknemlig, og jeg satte veldig pris på å få denne prisen sammen med Martin. Noe av det som jeg er stolt av, er de store byutviklingsgrepene i Oslo, og der har også OBOS og Martin spilt en viktig rolle, sa Erling Lae. 

   
Her kan du lese begrunnelsen for tildelingen av medaljen til Martin Mæland:

For boligbygging og byutvikling i Oslo

Martin Mæland var direktør for boligbyggelaget OBOS fra 1983 til 2015. Han ledet OBOS gjennom en avgjørende omstillingsprosess etter avreguleringen av boligmarkedet på begynnelsen av 1980-tallet. OBOS er i dag en viktig boligaktør i Norge, med over 400 000 medlemmer og med stor innflytelse på by- og samfunnsliv, ikke minst i Oslo.

Under Mælands ledelse bygget OBOS over 20 000 nye boliger i Oslo og var instrumentell i realiseringen av viktige byutviklingsprosjekter som Pilestredet Park, Kværnerbyen og Fornebu. Å sikre vellykket transformasjon av slike tidligere industriområder til områder med boliger, kultur- og næringsbygg har vært av stor betydning for Oslo. OBOS sitt bidrag under Mælands ledelse har vært avgjørende.

Martin Mæland har vært en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Han har vært en aktiv talsperson for økt og raskere boligbygging. I tillegg til å bygge boliger har OBOS under Mælands ledelse bidratt sterkt i utviklingen av gode nærmiljøer i byen med tilgang til butikker, kultur- og idrettstilbud for alle.

For sitt sterke engasjement og sin pådriverrolle for boligbygging og byutvikling i Oslo tildeles Martin Mæland St. Hallvard-medaljen.