– Et godt utgangspunkt

Nylig la AP´s boligutvalg fram en rekke forslag til tiltak for å forsterke innsatsen i boligpolitikken. Les hva OBOS synes om forslagene.

Konsernsjef Martin Mæland i OBOS.
Konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har hatt et boligpolitisk utvalg i arbeid for å komme med forslag om forsterket innsats i boligpolitikken og konkrete tiltak for økt boligbygging.

Utvalget ble satt ned på bakgrunn av bekymring for økte forskjeller i boligmarkedet og at det er blitt stadig vanskeligere for unge å etablere seg i egen bolig. Mandag 26. mars presenterte utvalget 35 ulike tiltak for Arbeiderpartiets programkomité.

Boligpolitikk på agendaen

Konsernsjefen i OBOS synes det er gledelig at boligpolitikk nå ser ut til å være på stadig fleres agenda.

– Forslagene fra Arbeiderpartiets boligutvalg er et godt utgangspunkt for videre diskusjon. Nå håper vi at flere partier kommer på banen, sier han.

OBOS møtte Arbeiderpartiets boligutvalg tidligere i år og ga innspill om flere strakstiltak som kan være med på å sikre økt boligbygging og dempe boligprisveksten. Flere av tiltakene som ble nevnt da, finner man også igjen i innstillingen som ble presentert mandag.

Noen av forslagene: 

Det må bygges flere boliger! For å få til dette, foreslår utvalget blant annet:

  • Egen boligminister
  • Bedre statlig samordning
  • Rikspolitiske retningslinjer for tilstrekkelig boligforsyning i områder med vekstpress
  • Lovpålagte boligplaner i kommunene
  • Etablering av låneordninger for strategiske tomekjøp i kommunene


Terskelen for å kunne etablere seg i egen bolig må senkes! Utvalget foreslår blant annet:

  • Husbankens låneramme må styrkes kraftig.
  • Flere må få startlån.
  • Bred vurdering av virkemidler for å legge til rette for at unge skal komme lettere inn på boligmarkedet, inklusive en vurdering av en utvidet BSU-ordning.

Utvalget kommer også med en rekke forslag til tiltak for å få raskere og enklere regulering og saksbehandling, å utvikle leiemarkedet samt å styrke kompetansen i byggebransjen.


Last ned og les alle forslagene til AP i boksen til høyre (pdf).

 

26.03.2012