– Leilighetsnormen må justeres

Pressebilde tatt av analytiker Sissel Monsvold i OBOS.

Innlegget er skrevet av Sissel Monsvold, analytiker i OBOS, som et svar på Tone Tellevik Dahls innlegg «Fordeling av leiligheter virker» i OBOS-bladet nr. 2 2013.


Tone Tellevik Dahl skriver i sitt svar til artikkelen om leilighetsnormen fra 2007 i OBOS-bladet i desember at jeg tar feil når jeg mener at normen bidrar til å skape ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Jeg skal derfor utdype hva jeg mener.

OBOS mener det er fornuftig med en overordnet styring av leilighetsfordelingen for å få til en sammensatt befolkningsutvikling i indre by. Vi går derfor ikke inn for å fjerne normen, men å justere den. Vi er enig med Tellevik Dahl i at en god blanding av unge, single, barnefamilier og eldre skaper gode bomiljøer. Men vi er ikke enig i at mer enn 50 prosent av boligene i indre by skal være over 80 kvm. Vi mener det er tilstrekkelig at minst 30 prosent er det.

Vår erfaring er at det vil skape en bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud enn hva dagens norm gjør, og gi et godt tilbud også til barnefamiliene. Familiene (med barn 0-17 år) har utgjort ca 20 prosent av veksten i antall husholdninger i Oslo de siste årene. Hvis minst 30 prosent av de nye boligene i indre by er over 80 kvadratmeter, så bør barnefamiliene få bra med boliger å velge i.

Leilighetsnormen har trolig ikke begynt å virke for fullt ennå, men statistikken for 2010 og 2011 tyder på at det allerede har skjedd en dreining i boligtilbudet. Både antallet og andelen små leiligheter som bygges i Oslo har falt markant etter 2008. Det er bekymringsfullt, og bidrar til å skape ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet.

En stor andel av husholdningene i Oslo består av aleneboere (54 prosent i Oslo og 66 prosent i indre by) og 60 prosent av veksten i antall husholdninger i Oslo består av aleneboere. Da bør også boligbyggingen i større grad reflektere det. De små leilighetene rives nå bort til svært høye priser, mens de større leilighetene blir liggende lenger på «lager». Terskelen for å komme inn på boligmarkedet har blitt høyere.

For mange har det vært viktig å starte oppbyggingen av boligkapitalen med å kjøpe en liten leilighet, for så å avansere til større bolig etter hvert. Det er altså ikke bare det å legge til rette for karriere i eget nærmiljø Tellvik Dahl bør være opptatt av, men også det å gi unge anledning til å starte en boligkarriere.

Hvem skal ha råd til å kjøpe alle 4-romsleilighetene til ca. 5 millioner kroner som politikerne ønsker i indre by? Konsekvensen for utbyggerne kan bli for liten lønnsomhet og boligbyggingen kan stoppe opp. Ingen kan fortsette i lengden å bygge boliger for et marked som ikke finnes.

11.03.2013