− Nytt låneforslag vil ramme hardt

OBOS mener Finanstilsynets forslag om å stramme inn mulighetene til å få boliglån vil slå dramatisk ut for mange. – Ét av tre lån vi har gitt i år kunne vi ikke innvilget med det nye forslaget.

12. september 2019
Ulven

Ulvenparken borettslag 

OBOS/Veidekke

Salgsmøte på Hotel 33, torsdag 14. juni 2018.OBOS solgte 131 av de 141 første boligene som ble lagt ut for salg  med OBOS Bostart.

Det sier Marianne Gjertsen Ebbesen, konserndirektør i OBOS-banken. 

Finanstilsynet har vurdert boliglånsforskriften som gjelder fram til utgangen av 2019. Nå foreslår tilsynet flere innstramminger, blant annet å redusere det maksimale låneopptaket fra 5 til 4,5 ganger inntekten. 

− Dette kan ramme alle, både unge i etableringsfasen og folk som trenger ny bolig for eksempel i forbindelse med familieforøkelse eller samlivsbrudd. Beregningene våre viser at drøyt 30 prosent av kundene som har fått innvilget boliglån i OBOS-banken så langt i år ikke ville fått lån med de nye reglene. Det er dramatisk, sier Ebbesen.

Statistikk fra Eiendom Norge viser at den 10 prosent billigste boligen i Oslo koster rundt tre millioner kroner. Det betyr at selv med høyskoleutdanning og medianlønn på oppunder 550 000 kroner, så vil ikke denne gruppen få nok lån til å kjøpe en slik bolig hvis de nye reglene blir innført, selv om kjøperne kan stille med 15 prosent egenkapital. 

Øker klasseskillet 

− Boligmarkedet er godt balansert om dagen, og det ligger an til moderat prisvekst fremover, SSB spår til og med fallende realboligpriser. Vi trenger derfor ingen innstramming. Å redusere muligheten til å få lån, vil gjøre det spesielt vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet uten hjelp fra foreldre. Forslaget vil forsterke klasseskillet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS. 

Usikre tider 

Hun peker på en markant oppbremsing i europeisk økonomi, fortsatt stor usikkerhet knyttet til Brexit og en eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina. Dette medfører ekstra stor usikkerhet om hvordan norsk økonomi vil utvikle seg fremover.

 − Med svakere utsikter for eksportnæringene og et høyst midlertidig oppsving i oljeinvesteringene, vil det være uklokt å risikere boligprisfall som kan forsterke et allerede ventet fall i boliginvesteringene. Gjeldende boliglånsforskrift, regulering av forbrukslån og innføring av gjeldsregister vil uansett hindre en ny lånefest, sier Monsvold. 

Henvises til leiemarkedet 

Finanstilsynet foreslår også å stramme inn fleksibilitetskvoten. I dag har bankene mulighet til å gi lån til enkelte kunder som ikke oppfyller alle kravene til å få lån. I dag er avvikskvoten 10 prosent nasjonalt og 8 prosent i Oslo. Tilsynet foreslår å redusere kvoten til 5 prosent i hele landet. 

− Kvoten bør ikke reduseres. Forutsatt at det er trygghet for at lånet kan betjenes, bør bankene få anledning til å innvilge en like stor andel som i dag til kunder som ikke oppfyller ett eller flere krav i forskriften. Det er selvsagt viktig å hindre at folk tar opp lån de ikke kan betjene, men det gir heller ikke mening at de som kan betjene et boliglån skal bli henvist til et leiemarked som i mange tilfeller gir dem høyere boutgifter, sier sjeføkonomen i OBOS.