Hopp til innholdet

10 000 nordmenn ble med på miljøprosjekt

Tusenvis av mennesker ble utfordret til å endre én vane i 30 dager for miljøets skyld. Det skapte engasjement over hele landet.

15. oktober 2019

For initiativtakerne, OBOS og forskerne i cCHANGE, viste det seg at responsen ble større enn forventet.

– Etter å ha rekruttert helt vanlige mennesker, satte vi i gang med endringsprosjektet #30dager for miljøet. Vi håpet at deltakerne skulle klare å endre én vane i løpet av 30 dager. Resultatet ble overveldende. Over 10 000 personer ville være med på å skape en litt bedre verden, sier miljødirektør i OBOS, Birgitte Molstad.

Tusenvis fullførte

I den avsluttende spørreundersøkelsen svarer så godt som samtlige av respondentene at de klarte å gjennomføre 30-dagersprosjektet helt eller delvis. Mange har også fått seg en liten aha-opplevelse. Mange av deltakerne oppgir at de har fått en ny forståelse av hvordan de selv kan bidra til et bedre klima ved å gjøre endringer i egen hverdag.

  • Hele 80 prosent sier seg helt eller delvis enig i at de har blitt mer bevisst på miljøutfordringene vi står overfor.
  • 77 prosent sier at de føler seg mer i stand til å være med å skape bærekraftig endring i samfunnet.
  • Over 60 prosent sier seg helt eller delvis enig i at de har inspirert andre til å gjøre endringer for miljøet.

Noen delte sine erfaringer i en Facebook-gruppe underveis, andre snakket med venner og familie om prosjektet sitt. På den måten fikk deltakerne spredd sitt miljøengasjement til andre.

– Folk forteller at de har stått over kassaapparater, i skolegårder, i kantiner og over kjøkkenbenker og snakket om klima og om løsninger. De har delt gode råd og fortalt hva de synes har vært lett og hva som har vært vanskelig, forteller Karen O’Brien, Professor ved Universitetet i Oslo og gründer i cCHANGE.

Kommer til å fortsette

OBOS brenner for gode bo- og oppvekstmiljøer og har klima og miljø som en av våre store hjertesaker.

– Derfor bruker vi tid, penger og krefter på å bidra selv, i tillegg til å støtte andre som jobber for det samme. #30dager for miljøet var et av våre større miljøprosjekter i 2019, sier Daniel K. Siraj, Konsernsjef OBOS.

Det var stor variasjon i hvilke utfordringer deltakerne valgte. Noen endret vaner knyttet til mat, andre til avfall, plast eller transport. Yngre kvinner var særlig ivrige etter å delta, men personer i alle aldre var representert. Mange av utfordringene involverte hele husstander.

I undersøkelsen svarer over 90 prosent av deltakerne at de kommer, helt eller delvis, til å fortsette med sine nye vaner – for miljøets skyld.

Det kommer også familien Grytten Nestaas til å gjøre. Familien på fem valgte en utfordring litt utenom det vanlige. Huset deres på Nesodden utenfor Oslo stod nemlig mørkt mellom 19.30 og 21.00 hver kveld.

 

– Vi spiller spill og snakker om alt fra klimautfordringer til hva som har skjedd i løpet av dagen. Utfordringen tvinger oss til å stoppe opp og ha kvalitetstid sammen, forteller Heidi Grytten.

Ingen fikk lov til å bruke strøm, heller ikke til å lage mat eller bruke skjerm. Målet var å spare energi, men i tillegg opplevde familien at de fikk tid til de gode samtalene.

Grytten er ikke i tvil om at familien har kommet tettere hverandre. Nå har de bestemt seg for å fortsette med utfordringen også etter at #30dager for miljøet er ferdig.

Tar 30 dager å endre en vane?

Å endre en vane tar tid. Alt fra 18 til 254 dager, mener ulike forskere.

– Det er ikke noe entydig svar på hvor lang tid det tar å endre en vane. Men på 30 dager kan man endre mye. I #30dager for miljøet har folk fått erfare hvor mye de egentlig betyr i klimaarbeidet. Å gjøre en endring i eget liv er et viktig bidrag. Og når vi samtidig snakker om det, deler historier, inspirerer andre og engasjerer oss i endring der vi er, ja da blir vi med ett de som driver samfunnsutviklingen i en mer bærekraftig og rettferdig retning. Vi gleder oss stort over at mobiliseringen #30dager for miljøet ble tatt ut til folk i en så stor skala, sier Karen O’Brien.

I mange år har cCHANGE jobbet med å utvikle cCHALLENGE-metoden «30 dager med endring». De samarbeider med kommuner, bedrifter, organisasjoner og skoler som ønsker å bidra til å løse klimautfordringen og lede omstillingen som må til.

Viktige bidrag

I #30dager for miljøet har folk fått erfare hvor mye de egentlig betyr i klimaarbeidet. Å gjøre en endring i eget liv er et viktig bidrag.

Karen O’Brien, Professor ved Universitetet i Oslo og gründer i cCHANGE
Karen obrien