OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

10,8 prosent prisoppgang i 2012

Boligprisene steg med 1,1 prosent i desember. For hele 2012 steg prisene med 10,8 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i desember for omsatte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området var 41 557 kroner. I desember ble det solgt 298 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag, mot 460 i desember i 2011.

– Prisoppgangen fortsatte også i desember, til tross for færre salg enn i samme måned i 2011. OBOS tror prisveksten fortsetter i 2013 og at prisene året under ett vil øke med ca. 5 prosent, sier konsernsjef Martin Mæland.

02.01.2013