Solgte 35 av 36 på Lambertseter

Leiligheter i Symra terrasse ble revet bort første dag. Boligprosjektet kunne hatt 26 flere boliger til salgs, men bystyret sa nei.

Illustrasjon av Symra terrasse borettslag.
Illustrasjon av Symra terrasse borettslag.

Det var 166 interesserte som kom på salgsstarten onsdag 6. april, og kjøperne hadde OBOS-medlemskap fra 1934 til 2014. Neste og siste salgstrinn blir 1. juni, og byggestart kan bli i september.

Kunne bygget mer

Totalt består Symra terrasse av 107 boliger. Det kunne blitt 133 hvis ikke bystyret hadde kuttet én etasje da saken ble ferdigbehandlet i desember 2015. Bakgrunnen var strid om solforholdene i et skogholt på baksiden av Symra terrasse, samt holdninger til byggehøyder blant ledende politikere. Det var bare Fremskrittspartiet som stemte for å bygge 133 boliger, slik OBOS hadde foreslått opprinnelig.


Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS mener vedtaket i bystyret illustrerer hvorfor det er vanskelig å få bygd nok boliger i Oslo.

– Lambertseter er et svært populært boligområde, og dette prosjektet ligger rett ved T-banen. Politikerne sier at det skal bygges høyere og tettere ved kollektivknutepunkter, men i praksis er det vanskelig å få gjennomslag. Det bidrar til prispress og boligmangel, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Bruktprisene på OBOS-boliger i Oslo steg med 11,5 prosent i løpet av årets tre første måneder, og nye boliger selges raskt. Per i dag har OBOS over 2000 boliger til behandling i Oslo kommune, deriblant et høyhus ved T-banen på Majorstuen.

Les mer om boligprosjektet Symra terrasse her.