3500 nye boliger i Bergen sentrum

3500 boliger og 8000 arbeidsplasser kan etableres på Dokken i Bergen sentrum. En helt ny mulighetsstudie ble denne uken presentert av OBOS og flere andre aktører. Se den flotte videoen her!

I Norge er det bare Bjørvika i Oslo – inkludert Barcode og Sørenga – som kan måle seg med dimensjonene på Dokken. Det bergenske havneområdet på 250 dekar gir enorme muligheter for moderne byutvikling i form av boliger, arbeidsplasser, parker, kommunikasjoner og energiløsninger.

Visjon Dokken

Mulighetsstudien «Visjon Dokken» ble denne uken presentert på konferansen Eiendom 2015. Bak studien står OBOS, EGD Property, MAD Arkitekter, Asplan Viak og Probiz. Visjonære planer for Bergen sentrum er ikke mangelvare. Denne gangen er det lagt vekt på at OBOS og andre har bred og praktisk erfaring fra tunge byutviklingsprosjekter, blant annet Fornebu, Kværnerbyen og Nydalen i Oslo.

Mad_Dokken_Dokken Aerial With Ship_copyright www.mir.noMad_Dokken_Dokken Aerial With Ship_copyright www.mir.no

«For at Bergen skal kunne møte den forventede befolkningsveksten, er det viktig å legge til rette for nye boliger også i sentrum. OBOS har lang erfaring som utvikler av gode, urbane bomiljøer. Vi er aktivt engasjert og klar fo rå innta en ledende rolle i byutviklingen i Bergen, sier Stein Klakegg, regiondirektør i OBOS Stor-Bergen.

Byutvikling på Dokken forutsetter at godshavnen flyttes ut av byen. Initiativtakerne tar ikke stilling til hvor en fremtidig godshavn bør ligge, men i «Visjon Dokken» er det funnet plass til en moderne byhavn for Hurtigruten, ferger og cruisebåter. Dette åpner for at byen igjen kan komme frem til sjøfronten, samtidig som store områder frigjøres til ny by.

Mad_Dokken_Grandview_copyright www.mir.noMad_Dokken_Grandview_copyright www.mir.no
Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK

03.12.2015