800 nye boliger på Vollebekk

OBOS og Aspelin Ramm har inngått et samarbeid om å utvikle et rundt 40 dekar stort område på Vollebekk som kan gi plass for inntil 800 boliger, butikker og andre servicefunksjoner.

Illustrasjon: A-Lab
Illustrasjon: A-Lab

Oslo vokser, og de omfattende planene for den nye Hovinbyen skal gi nytt liv for områder som i dag er benyttet til industri og annen næringsvirksomhet.

Fra industri til bolig

Der tidligere Pay & Brinck – nå Pon, har drevet salg og service for sine Caterpillar-maskiner, skal OBOS og Aspelin Ramm nå bygge inntil 800 boliger. Det gamle industriområdet grenser til Brobekkveien, Lunden, Østre Aker vei og Risløkka, og ligger dermed nord i Hovinbyen.

Rundt et nytt torg med møteplasser, arbeidsplasser og servicetilbud skal det bygges moderne og funksjonelle boliger med kort avstand til T-banen og andre kollektivtilbud. Nærmeste nabo blir en ny skole for 1. til 10. trinn som åpner i 2017. I det nærliggende Lunden-området bygges det boliger og det etablerte boligfeltet Risløkka ligger også rett i nærheten.

En mer attraktiv by

– Vår visjon er å bidra til å gjøre Oslo til en mer attraktiv by, og vi ønsker å bruke våre erfaringer til å skape noe annet og mer enn et boligområde. Folk er sosiale, og ønsker seg godt bomiljø der det også er andre funksjoner og tilbud. Vi har god erfaring fra tidligere samarbeid med OBOS, og ser frem til å skape «nye» Vollebekk, uttaler Gunnar Bøyum, adm. dir. i Aspelin Ramm.

Aspelin Ramm kjøpte området på 1990-tallet, og har erfaring fra område- og byutviklingsprosjekter som Tjuvholmen og Vulkan, samt Union Brygge i Drammen. Selskapet har lang historie i området, og eier ALNA Senter samt flere større næringseiendommer langs Østre Aker vei.

Oppfylle boligdrømmen

– Med dette samarbeidet og planer for området befester OBOS sin rolle som byutvikler, fordi vi ser boligbygging og områdeutvikling i sammenheng. Satsingen på Vollebekk er helt i tråd med vår visjon om å hjelpe våre medlemmer med å oppfylle boligdrømmen, samtidig som vi utvikler området rundt boligene til et godt sted å leve, sier Arne Baumann, konserndirektør for boligutvikling i OBOS.

Reguleringsplanen ligger klar for politisk behandling, og Bøyum og Baumann håper på en rask saksbehandling.

– Oslo trenger flere boliger og her har vi planene klare for inntil 800 av dem. Går alt som vi håper, kan vi starte salget av boligene våren 2017, slik at de første beboerne kan flytte inn før 2020, sier Baumann.

Avtalene skal meldes til Konkurransetilsynet, og gjennomføring av transaksjonen forutsetter at tilsynet ikke finner grunn til å gripe inn.